środa, 28 maja 2014 r. Dzisiaj imieniny: Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Polska prowincja

Wola Mysłowska

Image

Informacje

Gmina Wola Mysłowska (zobacz na mapie) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Siedziba gminy to Wola Mysłowska.

Gmina Wola Mysłowska ma obszar 120,95 km², w tym:
    * użytki rolne: 79%
    * użytki leśne: 14%

Struktura gruntów w gminie Wola Mysłowska przedstawia się następująco:
użytki rolne – 9605 ha
grunty orne –   6106 ha
lasy                - 1956 ha
łąki                 - 2047 ha
pastwiska      -  855 ha
grunty pod stawami – 110 ha


Gmina stanowi 8,68% powierzchni powiatu.
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5325 osób.

W Gminie Wola Mysłowska są następujące sołectwa: Baczków, Błażków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień, Ksawerynów, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska.

Siedziba gminy Wola Mysłowska jest oddalona o 105 km od Lublina  i 33 km od Łukowa. Gmina Wola Mysłowska sąsiaduje z gminami Kłoczew, Krzywda, Miastków Kościelny, Stanin, Stoczek Łukowski i  Żelechów. Teren  gminy Wola Mysłowska jest położony w obrębie Wysoczyzny  Żelechowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowo- Podlaskiej. Wschodnia część  gminy Wola Mysłowska znajduje się na Równinie łukowskiej w północno – zachodniej części województwa lubelskiego, natomiast strona zachodnia należy do Równiny Garwolińskiej. Obszar gminy położony jest położony na utworach pochodzenia polodowcowego. Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane, tworząc lekko sfałdowaną równinę  z wyrażnie wykształconymi obniżeniami dolinowymi.

 W przypowierzchniowej warstwie gruntów na obszarze wysoczyzny występują gliny zwałowe, piaski lodowcowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe.
W dolinach i obniżeniach terenu występują namuły  organiczne, pylaste lub piaszczyste, piaski, pyły i gliny pylaste oraz torfy. Na terenie gminy dominują użytki  rolne natomiast małą część stanowią lasy.

Gmina Wola Mysłowska - wizualizacja

  

 
Gmina Wola Mysłowska leży na pograniczu dwóch wielkich krain - Mazowsza i
Podlasia. Teren jest płaski, gdzieniegdzie lekko pofałdowany, ale ma swój urok. Ostatnie przemiany społeczno - gospodarcze dały się odczuć również na tej ziemi. Na fot. 1 - budynek Urzędu Gminy. Przez gminę przepływa rzeka Wilga (fot. 2), prawy dopływ Wisły. Gmina ma charakter typowo rolniczy, a pola tworzą malownicze krajobrazy (fot. 3). W krajobrazie są nowe zabudowania i dawne obiekty, np. sakralne (fot. 4). Jest tu też kilka zabytków, na które wart zwrócić uwagę (fot. 5 - kościół w Wilczyskach).


Naciekawsze zabytki Gminy Wola Mysłowska to dwór w Wilczyskach (fot. 1) i dwór w Jarczewie (fot. 2). Fot. 3 - jeden z typowych pejzaży gminy. W gminie jest także dobrze rozwinięta sieć dróg (fot. 4). W gminie jest brak większego przemysłum można za to spotkać krajobrazy, znane tylko z polskiego malarstwa (fot. 5 - staw w Mysłowie).

 

Historia i kultura Gminy W. Mysłowska

 


 
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wilczyskach. Najstarsze wzmianki o Wilczyskach pochodzą z XV wieku. Według dawnych zapisów, w 1505 roku stał tu już kościół. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1957-1963, konsekrowany w 1964. Księgi metrykalne od 1722 r., kronika parafialna od 1955 r.


Wandów. W 1925 r. przy prowizorycznie urządzonej kaplicy utworzona została parafia. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1937 r. Styl pseudobarokowy. Księgi metrykalne od 1926 r.


Od lat 20-tych XIX wieku majątkiem Wilczyska władali przedstawiciele rodu Korzybskich herbu Abdank. W połowie XIX wieku dla Jana Korzybskiego wybudowano w Wilczyskach dwór, który był otoczony parkiem. Na owe czasy był to dwór raczej średniej wielkości. Pozostał jeszcze stary park (fot. 4) i kapliczka przy wjeździe do dworu (fot. 5). W obiekcie do 2010 r. mieściła się szkoła podstawowa.


Dwór w Jarczewie zbudowany został w 2 połowie XIX wieku dla rodziny Podoskich, którzy władali majątkiem od drugiej połowy XVIII wieku do II wojny światowej. Wcześniej właścicielami Jarczewa byli Jarczewscy, Trojanowscy i Dąbrowscy. Czasy świetności dwór przeżywał w okresie międzywojennym. Jego ówczesny właściciel, Jerzy Podoski, żonaty był ze szwagierką prezydenta Ignacego Mościckiego, który bywał w Jarczewie. Dwór odwiedzali również ministrowie i szefowie rządu. W czasie wojny w dworze mieścił się ośrodek rehabilitacyjny dla rannych żołnierzy. Następnie majątek został znacjonalizowany i wszedł w skład PGR-u.


W Wilczyskach jest jeszcze stary młyn nad Wilgą (fot. 1 i 2). W Wandowie warto zwrócić uwagę na kapliczke, postawioną dla upamiętnienia dramatycznych wydarzeń (fot. 3 i 4). W gminie jest jeszcze wiele domów z dawnej drewnianej zabudowy (fot. 5), które są również dziedzictwem historycznym tej ziemi.

Turystyka w Gminie W. Mysłowska

 

 

Największym atutem turystycznym Gminy Wola Mysłowska jest piękna, niczym nie skażona przyroda (fot. 1). Przez gminę przepływa rzeka Wilga, która tworzy piękną dolinę pełną łąk i mokradeł (fot. 2). Na terenie gminy jest trochę lasów (fot. 3), a w Wilczyskach jest Domek Myśliwski (fot. 4). W gminie są też stawy rybne, które służą wędkarzom i urozmaicają krajobraz (fot. 5).

Perspektywy rozwoju Gminy W. Mysłowska

Ze względu na obfitość łąk Gmina Wola Mysłowska jest krainą znaną z hodowli krów, a tym samym znaczącym producentem mleka i mięsa. Przed gminą otwierają się możliwości zozwoju rolnictwa ekologicznego (fot.1).
W gminie jest już wiele nowoczesnych domów (fot. 2.), a przy rozwiniętej infrastrukturze można się spodziewać dalszego rozwoju budownictwa. W gminie Wola Mysłowska zarejestrowanych jest 190 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości to usługi: handlowe, budowlane, transportowe.
Oprócz rozwoju gospodarczego gmina stwarza też warunki dla rozwoju społecznego. Jest już stadion sportowy (fot. 3), a w nowczesnej gminnej bibliotece (fot. 4) organizowane są np. kursy j. angielskiego (fot. 5).