poniedziałek, 16 grudnia 2013 r. Dzisiaj imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

Polska prowincja

Wyjście pielgrzymki z Lublina

Image

Informacje

3 sierpnia 2012 r. wyruszyła XXXIV Piesza Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Na trasę wyruszyło ok. 3000 pielgrzymów. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.

Organizatorem 34. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Duszpasterstwo Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej.

Idea i Regulamin  (fragment)

W Pielgrzmce może wziąć udział ten, kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:

  • zgłosić udział w Pielgrzymce w kancelarii swojej parafii lub w Sekretariacie Pielgrzymki;
  • uważnie słuchać głoszonych konferencji i włączać się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczyć we Mszy św.;
  • być zdyscyplinowanym (wykonywać polecenia służb porządkowych) i z cierpliwością znosić niewygody na trasie i noclegach;
  • na czas trwania Pielgrzymki powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
  • nosić znaczek – legitymację pielgrzyma;
  • nie opuszczać swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika (samowolne opuszczenie grupy może spowodować wyłączenie ze wspólnoty pielgrzymkowej; w przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę od księdza przewodnika lub lekarza na skorzystanie z transportu pielgrzymkowego);
  • nosić skromny strój, właściwy dla religijno-pokutnego charakteru Pielgrzymki.

Doroczna, XXXIV Piesza Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę.