sobota, 23 września 2017 r. Dzisiaj imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Polska prowincja

Gmina Uchanie

Image

Informacje

Budynek Urzędu Gminy.

Gmina Uchanie jest jedną z ośmiu gmin powiatu hrubieszowskiego.

Gmina Uchanie położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego przy szlaku handlowym Lublin, Krasnystaw, Hrubieszów, Zosin - Granica Państwa. Obszar gminy umiejscowiony jest w granicach dwóch mezoregionów: Działów Grabowieckich oraz Grzędy Horodelskiej.

Gmina Uchanie jest gminą typowo rolniczą,    w skład której wchodzi 27 wsi. Obszar gminy obejmuje 12075 ha,z czego 1913 to lasy, a 150 ha łąki. Przez gminę przepływają dwie rzeki: Białka i Wełnianka. Lasy i grunty leśne w gminie Uchanie zajmują 15,8% powierzchni. Lasy są rozproszone   i rozdrobnione, w związku z tym nie tworzą większych kompleksów. Są to najczęściej lasy mieszane (dąb, buk, grab, brzoza, sosna). Gminę zamieszkuje 5760 osób.

 

 

                Gmina Uchanie - wizualizacja

  


Główna ulica w Uchaniach. Fragment drogi wojewódzkiej Krasnystaw - Hrubieszów. Centrum Uchań.


          


    
               W centrum Uchań jest skwer, który stanowi pozostałość po dawnym rynku i miejskiej przeszłosci. 
Można tu spotkać wiele drewnianych domów z charakterystycznymi, spadzistymi dachami. Nadaje to Uchaniom dużej malowniczości i ma coś z dawnej, przedwojennej atmosfery.

  

Historia i kultura w gminie UchanieZabytki w Gminie Uchanie
 
      

  Kościół w Uchaniach - zabytek klasy "0". W 1484 r. założono tu parafię i zaczęła sie budowa świątyni. Obecny kościół pochodzi głównie z fundacji prymasa Jakuba Uchańskiego, a jego uposażenie nastąpiło w 1575 r.
          
Nagrobki rodziny Uchańskich pochodzą z ok. 1590 r. i wykonane zostały w pracowni Gucciego.
Ołtarz główny w stylu rokoko z barokowym obrazem św. Antoniego.
Ciekawym fragmentem wyposażenia jest ołtarz polowy, przy którym odprawiano mszę św. przed bitwą, którą stoczył Tadeusz Kościuszko pod pobliską Dubienką.
(więcej o kościele w Uchaniach zobacz tutaj)

 

 
  
   
                              
   
Bokinia. Dworek, w którym przebywał światowej sławy architekt Du Chateu.
W 2011 przeprowadzono w dworku generalny remont (fot. 1 i 2).        
     

Jarosławiec. Zajazd, w którym kiedyś mieściło się Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, założone przez Stanisława Staszica. Po remoncie (w 2010 r.) budynek prezentuje się bardzo okazale.
Przed budynkiem pomnik wielkiego syna Ziemi Hrubieszowskiej - Stanisława Staszica.
  
  
Teratyn. Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Męczennika i Biskupa. Dawniej cerkiew prawosławna.


                     Kultura w Gminie Uchanie

  
Klub Seniorów "Wrzos" działa w Uchaniach od 2009 r. Przejawia liczne obszary działalności i cieszy się sympatią lokalnej społeczności.

  


 
      
Strażacka Orkiestra Dęta w Uchaniach działa od 1985 r. W tym czasie dała wiele koncertów w kraju i zagranicą.

 
 
 
                                           Zespół "Staszicowiacy".

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach działają też liczne koła zainteresowań.
Turystyka w gminie UchanieUchanie położone są wśród pięknych łąk. W ten krajobraz wtopione są liczne kapliczki,
jak np. św. Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego.  Gmina Uchanie posiada wspaniałe warunki turystyczne. Lasy oraz górzysto-pagórkowate tereny  stanowią atrakcję dla zwiedzających te tereny. W miejscowości Gliniska na znacznych wzniesieniach terenu położony jest jeden z nielicznych w Europie rezerwat faunistyczny o powierzchni 34 ha, w którym występuje tchórz stepowy, łasica, łaska, oraz kolonie susła perełkowanego. Są tu też liczne źródełka, które posiadają zasoby krystalicznie czystej wody. 
Są tu też ślady dawnego zamku, którego budowę rozpoczęto w XV w. Z dawnej świetności została tylko malownicz fosa (zdjęcie pierwsze z lewej).   Atrakcją dla zwiedzających są również alejki grabowe, kasztanowe i klonowe.  Są też liczne wąwązy i parowy, które świetnie się nadają na rajdy rowerowe. Rajdy piesze i rowerowe  mogą też prowadzić licznymi leśnymi ścieżkami, gdzie można zobaczyć nawet zabytkową leśniczówkę.               


 

Perspektywy rozwoju w gminie Uchanie

 

 


Łączna ilość gospodarstw rolnych  Gminy Uchanie wynosi 1550, a średnia ich powierzchnia to 7,79 ha. 80% gospodarstw prowadzi produkcję wielokierunkową, 5% stanowią gospodarstwa prowadzące produkcję mleka.
Wszystkie miejscowości gminy są stelefonizowane. Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 165 podmiotów gospodarczych, głównie o charakterze usługowo-produkcyjnym w tym dwa zakłady zatrudniające powyżej 40 pracowników. Głównym zajęciem mieszkańców jest jednak rolnictwo, któremu sprzyjają dobre gleby.
Na terenie gminy funkcjonują m.in. takie instytucje oraz podmioty gospodarcze jak: Bank Spółdzielczy, dwa ośrodki zdrowia tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz PZOZ w Teratynie, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Pryzmat", Spółka Jawna "Młynarex", Poczta Polska, Firma Handlowa "ARS", Stacja Paliw "RADPOL" piekarnia, 2 apteki, lecznica dla zwierząt oraz liczne placówki handlowe.

 

Gmina Uchanie ma doskonałe warunki do osiedlania się. Na zdjęciach powyżej (4 zdj. od lewej) działki
przeznaczone pod budownictwo.

Gmina Uchanie ma na sprzedaż: 33 działki budowlane,  z tego uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną i  energetyczną jest: 6 działek po 9 arów każda na terenie Uchań, i w sieć energetyczną - 4 działki w Teratynie.   (więcej informacji na stronie Internetowej Gminy Uchanie tutaj)