sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Gmina Annopol

Image

Informacje

Centrum Annopola (zobacz na mapie).

Gmina miejsko-wiejska Annopol jest położona na Wzniesieniach Urzędowskich nad Wisłą. Stanowi zachodnią granicę województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego.  Graniczy ona od południa z województwem podkarpackim, a od zachodu z województwem świętokrzyskim.

Dokładna data założenia Annopola nie jest znana. Miasto powstało pod koniec XVII lub z początkiem XVIII w. i było początkowo zwane Rachowem. Nazwę Annopol zawdzięcza prawdopodobnie Janowi Tomaszowi Morsztynowi – dziedzicowi majątku Rachowskiego. Najstarsza informacja o istnieniu Annopola pochodzi z 1724 roku, kiedy to miasto otrzymało przywilej na jarmarki i targi. W roku 1740 Jan Tomasz Morsztyn ufundował drewniany kościół, który był konsekrowany w 1741 roku . Z lat 1778 i 1790 zachowały się odciski pieczęci miejskiej z postacią Świętej Anny oraz z napisem „Pieczęć miasta Annopola czyli Rachowa”. Nazwa miasta utrwaliła się w pierwszej połowie XIX w.

Decyzją władz carskich z lat 1868 - 1870 Annopol stracił prawa miejskie.

W okresie II wojny światowej mieszkańcy Annopola i całej gminy czynnie brali udział w walce z okupantem. Wskutek działań wojennych dla zatrzymania naporu wojsk niemieckich około 6 września 1939 roku most na Wiśle został zerwany przez polskie władze wojskowe. W okresie od lipca 1944 roku do 12 stycznia 1945 roku miasto Annopol znalazło się na linii frontu niemiecko - sowieckiego. Zostało niemal doszczętnie zniszczone.

W latach pięćdziesiątych XX wieku nastąpił szybki okres odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych. Największy rozwój Annopola przypada na lata 1952 - 1959 w związku z uruchomieniem kopalni fosforytów. Kolejne ożywienie rozwoju Annopola nastąpiło w latach 1970 - 1975.

Rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 1995 roku w sprawie nadaniom niektórym miejscowościom statusu miasta Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 1996 roku nadała miejscowości Annopol status miasta.

 

 

Gmina Annopol - wizualizacja

 


Annopol jest nierozerwalnie związany z Wisłą. Do miasta wjeżdża się przez ponad 600 metrowy most (drugi, co do długości w Polsce), rozciągnięty nad szeroko rozlaną Wisłą (fot. 1 i 2). Most ten jest nazywany "bramą Lubelszczyzny".
Gmina Annopol leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Lublin - Kielce - Kraków i Warszawa - Puławy - Kazimierz Dolny - Stalowa Wola (fot. 3). W Annopolu wyraźnie jest zarysowany rynek, który świadczy o jego historycznej miejskości (fot. 4 i 5).
Jest jedną z 213 gmin województwa lubelskiego. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu kraśnickiego, składającego się z 10 gmin. Tereny gminy Annopol zajmują powierzchnię 15107 ha, z czego miasto Annopol obejmuje obszar 775 ha, a tereny wiejskie 14332 ha. 

Na terenie Gminy Annopol  jest wiele ciekawych zabytków.  Jednym z nich jest sanktuarium św. Anny z 1740 r. w Annopolu (fot. 1). Ważnym zabytkiem jest też kościół w Swieciechowie z II poł. XVIII w. Najstarsztm zabytkiem gminy jest drewniany kościół w Borowie, z dobrze zachowanym wnętrzem (fot. 3).
 Niewiele miast ma tak piękne położenie naturalne jak Annopol. Z wyniosłej skarpy annopolskiej rozciąga się piękna panorama przełomu rzeki Wisły (fot. 4). Sama Wisła nadaje krajobrazom okolic Annopola wyjątkowej malowniczości o każdej porze roku (fot. 5).  

 

Dziedzictwo Kultury Gminy Annopol

 

 


Świeciechów. Jedna z najstarszych parafii diecezji lubelskiej. Początki sięgają XII w. Miejscowość nadał w 1221 r. książę Leszek Biały klasztorowi w Sulejowie.
Kościół w Sieciechowie pw. św. Małgorzaty i św. Mikołaja. Wzmianki o istnieniu kaplicy w Sieciechowie pochodzą już z 1223 r. Jan Długosz również wspomina o kościele w Sieciechowie. Po spaleniu od uderzenia piorunem starego kościoła powstał nowy, który został konsekrowany w 1764 r. Obok stoi dzwonnica z XVIII w. Kościół otacza zabytkowy mur z bramką z XIX w.
Annopol. Nowy kościół zaczęto budować w okresie międzywojennym według projektu architekta Stanisława Fertnera. Budowę rozpoczął ks. Matraś. W 1938 roku została przerwana. Wznowiono ją dopiero po II wojnie światowej (1955-1958).
Obok drewniany modrzewiowy kościół p.w. Świętych Joachima i Anny z 1740 r. Zbudowany z fundacji Jana Tomasza Morsztyna. Remontowany w 1911 r., po zniszczeniach w czasie obu wojen światowych i w latach 70 XX w. Obecnie jest to sanktuarium św. Anny. Podczas wojen kościół był kilkakrotnie uszkodzony. Wewnątrz zachowało się wyposarzenie w postaci trzech drewnianych ołtarzy o charakterze barokowym. Ołtarz główny p.w. św. Anny pochodzi z I poł. XIX w. Nowy fresk został zaprojektowany i namalowany przez krakowskiego malarza Olafa Ciruta.
Za remont kościoła w latach 1996 – 2008, przyznano „Laur konserwatorski 2008”.


Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Borowie. Pierwszy drewniany kościół w Borowie zbudowano ok. 1465 roku. Kolejny, który istnieje do dziś, wzniesiono prawdopodobnie w 1662 roku. Był on kilkakrotnie odnawiany, m. in. pod koniec XVIII w. Kościół modrzewiowy, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej. Kościół jest wyposażony w trxy drewniane ołtarze rokokowe (XVIII w.). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. W bocznym ołtarzu p lewej ołtarz z obrazen św. Józefa, po prawej św. Klary. Obrazy pochodzą z XVIII w.
Fot. 1 - kościół polsko-katolicki w Świeciechowie.
W pejzażu historyczno-kulturowym Gminy Annopol bardzo ważną rolę odgrywają kapliczki. Fot. 2 i 3 - XIX wieczne kapliczki na polacj k. Annopola. Fot. 4 - figura Matki Boskiej z pocz. XX w. w Annopolu.
Oprócz kapliczek, które mają wymiar religijny, powstają też współczesne pomniki. Nawiązują one do znanych wydarzeń lub postaci historycznych. Na fot. 5 - pomnik Józefa Piłsudskiego na rynku w Annopolu. 


W Gminie Annopol zachowało się jeszcze sporo dawnej, drewnianej zabudowy wiejskiej, charakterystycznej w okresie II Rzeczypospolitej i wcześniej. Na fot. 1 i 2 - przedwojenne domy w Świeciechowie.
Sam Annopol ma również ciekawą zabudowę miejską, krtórej centralnym punktem jest rynek. (fot. 3 i 4).

 

 

Turystyka w Gminie Annopol

 

 

Największą atrakcją turystyczną Gminy Annopol jest oczywiście Wisła.  Małopolski Przełom Wisły Pod miastem rzeka tworzy Małopolski Przełom Wisły . Z wyniosłej skarpy annopolskiej rozciąga się piękna panorama królowej polskich rzek. Wisła w okolicach Annopola zachowała cechy rzeki dzikiej, ze zmieniającym się z roku na rok przebiegiem koryta oraz pojawiającymi się i znikającymi łachami piaszczystymi i wyspami.Głównym dopływem Wisły jest rzeka Sanna z jej prawobrzeżnymi dopływami Tuczynem i Karasiówką. W dolinie Wisły występują starorzecza i drobne, porośnięte roślinnością wodną zbiorniki o charakterze naturalnym.

Na terenie gminy występuje specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ”Przełom Wisły w Małopolsce”

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem.

 

Perspektywy Rozwoju Gminy Annopol

 

 

Fot. 1 - most na Wiśle w Annopolu, przez który przebiega wielka arteria komunikacyjna z zachódu na wschód Polski. Fot. 2 i 3 - sady nad Wisłą k. Annopola. Fot. 4 i 5 - wydobycie piasku z Wisły.
 Głównym czynnikiem powodującym kształtowaniem się procesów rozwojowych w gminie są jej mieszkańcy. Gmina Annopol zajmuje obszar 151 km2. Zamieszkuje ją 9805 osób, w tym 4827 mężczyzn i 4978 kobiet. Gęstość zaludnienia na terenach wiejskich wynosi 65 osób/km2, a w mieście Annopol 352 osoby/km2.
Annopol jest gminą rolniczo-przemysłową, dlatego też podstawą utrzymania większości jej mieszkańców jest praca w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach rolnych na terenie miasta i gminy pracuje łącznie 3202 osoby, 249 w mieście i 2953 na terenach wiejskich.

 

W gminie Annopol przeważająca część ludności pracująca poza rolnictwem, znalazła zatrudnienie m.in. w przemyśle, instytucjach edukacyjnych, ochronie zdrowia, a także w handlu, usługach i administracji.
Fot. 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie. Fot. 2, 3 i 4 - Miejski Zespół Szkół w Annopolu. Fot. 5 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu.