niedziela, 17 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

Polska prowincja

Gmina Mełgiew

Image

Informacje

 

Gmina Mełgiew wchodzi w skład powiatu świdnickiego, graniczy od zachodu z miastem Świdnik i powiatem lubelskim. Z trzech stron otoczona jest kompleksem leśnym. Przez środek gminy przebiega szeroka, podmokła dolina rzeki Sławek – Stoki lewego dopływu rzeki Wieprz. Położona jest przy trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk – Kijów. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 prowadząca od wschodniej do zachodniej granicy państwa i nr 17 z Warszawy do Lwowa. Na terenie Gminy Mełgiew zachowały się zabytki o charakterze sakralnym, zespół kościelny w Mełgwi z murowanym kościołem jednonawowym wzniesionym w latach 1726 – 30 /parafia powstała w 1325 r./ oraz zespoły pałacowo parkowe w Krzesimowie z I poł. XIX w. i w Podzamczu z XVIII w. Gmina zajmuje powierzchnię 9564 ha, w tym użytków rolnych 7611 ha /6127 ha grunty orne, 216 ha sady, 925 ha łąki i pastwiska/, lasów 1514 ha.

 

Gmina Mełgiew - wizualizacja.
.
W Mełgwi dominującym elementem krajobrazu jest neogotycki kościół. W samym centrum stoi nowoczesny budynek urzędu gminy, a przed nim rzeźba młynarza. Do Mełgwi wjeżdża się przez nowoczesne rondo. Przez środek gminy przebiega szeroka dolina rzeczki Sławek - Stoki.


Port lotniczny Lublin - Świdnik. Budowa komunikacyjnego portu lotniczego w tym miejscu otrzymała fundusze Komisji Europejskiej i rozpoczęła się jesienią 2010 roku, a została ukończona pod koniec roku 2012 roku. Siedziba portu lotniczego leży na terenie Miasta Świdnik, ale lotnisko leży również na terenie Gminy Mełgiew. Zwiększa to w znaczącym stopniu atrakcyjność inwestycyjną Gminy Mełgiew.


 


W centrum Mełgwi jest zalew a w nim helikopter, który wskazuje na bliskość Świdnika, gdzie produkowany jest ten sprzęt. W Gminie Mełgiew są też zabytki. Na zdj. 3 z lewej brama wjazdowa do pałacu w Podzamczu, a na zdj. 4 fragment zespołu pałacowo - parkowego w Krzesimowie. W Mełgwi jest też wiele nowoczesnych osiedli mieszkaniowych.


Ostatnio (2012 r.) pojawiły się nowe elementy w centrum Mełgwi. Na skwerze przed budynkiem Urzędu Gminy w otoczeniu zieleni stanęła fontanna (fot. 1 i 5). Całe otoczenie zostało uporządkowane, pojawiły się chodniki i ławki (fot. 2). Powstał też budynek ze sceną amfiteatru (fot. 3 i 4). Wkomponowany w zieleń stanowi bardzo ciekawy element centrum Mełgwi.

 

Historia i kultura w gminie MełgiewNeogotycki kościół pod wezwaniem św. Wita, wybudowany w latach 1906-1910. Parafia w Mełgwi istnieje od pocz. XIV w. Więcej o kościele w Mełgwi tutaj 
Obok nowego kościoła jest jeszcze stary, wzniesiony w latach 1726-1730 (fot. 1). Obecnie mieści się w nim muzeum regionalne (Izba Pamiątek Regionalnych). Więcej o muzeum tutaj.
Obok starego kościoła stoi zabytkowa kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena (fot. 2). W skład zespołu kościoła parafialnego wchodzi też murowana dzwonnica w stylu klasycystycznym z końca XVIII w.
(fot. 3).
Na cmentarzu stoi nowy pomnik poświęcony martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej (fot. 4).
Ciekawym zabytkiem jest też kaplica cmentarna (fot. 5) wybudowana w 1872 roku przez Franciszka Sawickiego - właściciela Krępca.Zespół pałacowo - parkowy w Podzamczu. Do parku prowadzi zabytkowa brama z II poł XVIII w.   Pałac został wybudowany ok. 1730 roku przez Jac­ka Stoińskiego w stylu barokowym. Był on dwukrot­nie przebudowywany. Obecnie w pałacu mieści się szkoła. Obok parku są też malownicze stawy.


Zespół dworsko - parkowy w Krzesimowie. Pałac został wybudowany w I połowie XIX wieku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Krzesimowa, państwa Stamirowskich. Jest to obiekt murowany, dwu­kondygnacyjny, wykonany w stylu klasycystycznym. Obecnie w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej. Oficyna  powstała w I połowie XIX wieku, tuż po wy­budowaniu pałacu, stanowiła budynek mieszkalny dla rządcy oraz służby pracującej we dworze.
Park krajobrazowy - stworzony w połowie XIX wie­ku reprezentował efektywne połączenie krajobrazu naturalnego z licznymi stawami i kanałami. Obecnie w parku znajdu­ się okazy kilkusetletnich dębów, starych lip i rzad­kich gatunków drzew, które zyskały status pomników przyrody.


W sierpniu 1944 r. w Krzesimowie powstał obóz pracy NKWD i UB. Trafiali tu głównie więźniowie polityczni i członkowie polskiego podziemia. Przetrzymywano tu także kobiety i dzieci. Więźniowie byli maltretowani zarówno fizycznie, jak i psychicznie.  Prawdopodobnie mogło tu zginąć nawet 1500 osób.
W Mełgwi warto zwrócoć uwagę na
pomnik na kopcu usypany ok. 1863 r. z okazji przejazdu kiedyś przez Mełgiew Tadeusza  Kościuszki.

Turystyka w Gminie Mełgiew


.
.
.
W samym centru Mełgwi jest zalew, zasilany przez rzeczkę Sławek - Stoki. Nadaje on miejscowości malowniczego wyglądu, a także doskonale służy okolicznym wędkarzom.
. . . .

.

Zalew rekreacyjny jest również w Krępcu. Na terenie gminy Mełgiew jest 1546 ha lasóów, co stwarza świetne warunki do pieszych i rowerowych wędrówek. Ważnym też elementem warunków turystycznych są piękne pejzaże otaczające Mełgiew.

 

Perspektywy rozwoju gminy Mełgiew

.
Najciekawszą inwestycją ostatnich lat w Mełgwi jest szkolny, wielofunkcyjny basen, ogrzewany słońcem i energią wiatrową. Oddany do użytku w 2010 r, służy do nauki pływania.Na terenie gminy znajduje się jedno przedszkole, do którego uczęszcza 46 dzieci, oraz sześć szkół podstawowych. Łącznie w szkołach podstawowych w Gminie Mełgiew kształci się 606 dzieci. Na terenie gminy zlokalizowane jest również Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego, należące do Zespołu Szkół w Mełgwi (zdjęcia 1, 2 i 3).

W Mełgwi jest oddział Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach (zdj. 4),  oraz zmodernizowany budynek ośrodka zdrowia i apteka.Gmina Mełgiew jest gminą przyjazną dla swych mieszkańców, a najlepiej świadczy o tym stały wzrost ich liczby w minionym 20 – leciu. W 1990 r. gmina liczyła ok. 7300 mieszkańców, w 2010 - ponad 8600.

Długość dróg gminnych wynosi prawie 100 km. Poprawiając bezpieczeństwo dla ruchu pieszego wybudowano 12,3 km chodników. Nawierzchnię asfaltową posiada prawie 50 % dróg.

Powstały całe osiedla w m. Franciszków, Krępiec, Nowy Krępiec i Jacków tworząc zaplecze mieszkaniowe m. Świdnika i Lublina. Miejscowość Franciszków (zdj. 4 i 5) w ostatnim czasie podwoiła liczbę mieszkańców.Gmina Mełgiew położona jest przy trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk – Kijów.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 prowadząca od wschodniej do zachodniej granicy państwa i nr 17 z Warszawy do Lwowa. Najwieksze perspektywy gmina Mełgiew może wiązać z właśnie budowanym lotniskiem w Świdniku (zdj. 3, 4 i 5), które leży na granicy gminy.