niedziela, 17 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

Polska prowincja

Gmina Niemce

Image

Informacje

Na fot. powyżej - centrum Niemiec z charakterystyczną wieżą neogotyckiego kościoła.

Największą miejscowością gminy są Niemce (zobacz na mapie), które są również siedzibą gminy. Osada Niemce leży na obniżeniu terenu przy drodze Lublin - Lubartów.

Historia wsi Niemce.

Etymologia tej charakterystycznej nazwy "Niemce" nie jest do końca znana. Najczęściej wymieniany jest ustny przekaz o bitwie na polach Grunwaldu w roku 1410, po której król Władysław Jagiełło rozmieszczając jeńców wojennych część z nich przeznaczył Lublinowi. Mieli oni pomagać w pracy, ale różnorodność potrzeb wymagała osadzania ich w różnych miejscowościach. W ten sposób jedna z większych grup rycerzy spod Grunwaldu przeznaczona została do wyrębu i karczunku lasu, szumiącego na północ od Lublina. Jeńcy spod Grunwaldu nie tylko karczowali i wycinali drzewa, ale wyrabiali materiał budulcowy tak bardzo potrzebny przy rozbudowie Lublina. Potwierdza to fakt pobudowania w tym czasie kościoła w Lublinie zwanego dziś „wizytkowskim".

Według drugiego podania przełomu wieku XVI i XVII, w tutejszych lasach miało mieszkać kilka rodzin niemieckich zajmujących się wytapianiem smoły. Wersja ta wiąże się ściśle z wersją pierwszą. Wiadomo, że osiedleni tu młodzi jeńcy spod Grunwaldu nie wszyscy mogli się wykupić, a Ci co pozostali wchodzili w kontakty z miejscową ludnością polską i asymilowali się przez ożenki.

Według ksiąg znajdujących się w Archiwum Parafialnym w Bystrzycy już w roku 1662 wieś Niemce posługiwała się nazwą w dzisiejszym brzmieniu.

Najwięcej prawdopodobieństwa jest w wersji pierwszej, która mimo że sięga odległych czasów, ma jednak mocne oparcie. Świadczą o tym: fakt grunwaldzki, praca, kościół w Lublinie, tutejszy las, mała odległość między Lublinem a Niemcami. Wśród tutejszych mieszkańców pozostało wiele cech odznaczających się w sposobie bycia, myślenia i urządzania gospodarki.

Rozwój gospodarczy Gmniny Niemce.

W Gmninie Niemce istnieje około 4010 gospodarstw rolnych. Jednak tylko niewielka część ludności utrzymuje się z działalności rolniczej.  Około 40% gospodarstw rolnych specjalizuje się w produkcji roślinnej, zaś 60% prowadzi produkcję mieszaną - roślinną i zwierzęcą. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest niewielka i wynosi 2,75 ha, jednak większość gospodarstw mieści się w przedziale 3-10 ha. Około 89% powierzchni gminy stanowią użytki rolne należące w większości do 3 klasy bonitacyjnej gleb; z czego 78, 2% uprawianej ziemi to grunty orne, 12, 8% - sady i użytki zielone, ponad 7% to lasy. W strukturze upraw 67, 8% powierzchni zajmują zboża, 9, 4% warzywa (ok. 600 ha), 8, 9% ziemniaki, 2, 1% buraki cukrowe, 0, 2% truskawki, 3, 30% sady owocowe. Uprawiane są też rośliny strączkowe jadalne, gorczyca, chmiel, zioła lecznicze, kwiaty, funkcjonują szkółki drzew i krzewów ozdobnych. W hodowli dominuje trzoda chlewna; nowością jest farma strusi w Leonowie.

Strategia rozwoju rolnictwa opiera się na:
- Podniesieniu poziomu oświaty rolniczej. Poprzez pojawienie się większej liczby gospodarstw ekologicznych, przez co nastąpi rozwój agroturystyki oraz wzmocni się ekonomicznie pozycja gospodarstw.
- Rozwój rzemiosła, innych poza turystycznymi usług oraz nieuciążliwego drobnego przemysłu np. drzewnego, przetwórstwa płodów rolnych i runa leśnego. Wsparcie działalności związanej z przetwórstwem owoców oraz warzyw.
- Popularyzowanie inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości i usprawniających ich funkcjonowanie.

Gmina Niemce - wizualizacja

 

Gmina Niemce jest gminą wiejską w województwie lubelskim (fot. 1 - budynek Urzędu Gminy w Niemcach). Powierzchnia, jaką zajmuje gmina to 141, 86 km². Według danych z dnia 27 czerwca 2013 roku gminę zamieszkuje 17 894 osób. O rozwoju gminy w dużej mierze decyduje jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina. Znana droga krajowa S 19 z Lublina na Lubartów i Białystok przebiega przez sam środek osady (fot. 2). Położenie przy tak ważnej trasie ma również pozytywne strony, np. w postaci ożywionegu ruchu na rynku nieruchomości. Zaraz za Lublinem przy tej samej trasie można dostrzec charakterystyczne zabudowania, jest to Rynek ELIZÓWKA (fot. 3). Ten ponadregionalny rynek hurtowy, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski jest najdalej wysuniętym na wschód Rynkiem w Unii Europejskiej. Znajduje się on na terenie Gminy Niemiec. W Gminie Niemce są również ciekawe ślady dziedzictwa kulturowego tej ziemi. Jednym z nich jest zabytkowa aleja lipowa w miejscowości Krasienin (fot. 4 i 5).W Gminie Niemce są trzy kościoły i wszystkie mają status zabytków. Kościół w Krasieninie wybudowany został w latach 1635 - 1653 (fot. 1). Najstarszy jest kościół w Dysie i pochodzi z II poł. XVI w. (fot. 2). Najbardziej za to znany, widoczny z dala to neogotycki kościół w Niemcach z 1914 r. (fot. 3).
Z innych zabytków na terenie Gminy Niemce warto jeszcze wymienić dwa historyczne, pięknie odnowione dwory. Dwór "Anna" jest unikalnym przykładem gotycko-renesansowej "budowli rezydencyjnej" z pierwszej połowy XV wieku (fot. 4). Dwór w Krasieninie usytuowany jest na wzgórzu i wzniesiony został w 1 połowie XIX w. (fot. 5).


W Nasutowie znajduje się ciekawy obiekt, czyli Europejski Dom Spotkań (fot. 1). Jest to miejsce spotkań młodzieży z całej Europy. Gmina Niemce to to głównie gmina rolnicza. Krajobraz jest typowo nizinny, nie pozbawiony jednak swoistego piękna (fot. 2). Przez gminę przepływa rzeka Ciemięga, piękna o każdej porze roku (fot. 3 i 4). W gminie jest sporo malowniczych zakątków a położenie w pobliżu Lublina i na skraju Lasów Kozłowieckich sprzyja rozwojowi turystyki (fot. 5 - staw w miejscowości Nasutów).

Dziedzictwo Kulturowe Gminy Niemce

 

 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie. Jedna z najstarszych parafii Archidiecezji Lubelskiej,która powstała w 1381 r. Na przełomie XVI i XVII w. kościół był w rękach protestantów. Pierwszy kościół był drewniany. Obecny, murowany z kamienia i cegły, wybudowano w XVI w., konsekrowano w 1788 r. W latach 1590-1610 był w rękach protestantów. Jest to kościół jednonawowy, późnorenesansowy. Obok świątyni znajduje się 2-kondygnacyjna dzwonnica. Zabytkowa jest też plebania przy kościele.Kościół w Krasieninie (fot. 1 - 5). Parafia w Krasieninie powstała w 1460 r. Nieco później powstał przy parafii szpital dla ubogich. Istniała tu również szkoła parafialna i biblioteka. W okresie reformacji (w II połowie XVI w.) przez pewien czas na tym terenie działali kalwini. Pierwsza świątynia drewniana pw. św. Sebastiana została ufundowana przez Jakuba Koniñskiego w 1460 r. Obecny kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP I św. Sebastiana wybudowano w latach 1635-1653 z fundacji Marianny Michałowskiej. Został on zniszczony przez wojska szweckie. Odnowiony, był konsekrowany w 1745 r. przez bpa Michała Kunickiego, wielokrotnie remontowany. Jest to obiekt murowany z cegły, jednonawowy, późnorenesansowy. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XX w. w stylu ludowym, wzniesiona w konstrukcji szkieletowej. Posiada 3 dzwony. Kościół jest otoczony zabytkowym murem.Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. Do początku XX wieku miejscowość należała do parafii Bystrzyca. W 1906 r. rozpoczęto budowę świątyni i plebanii w Niemcach. W 1909 r. bp Franciszek Jaczewski dokonał konsekracji kościoła. 26.03.1914 r., na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej, bp Franciszek Jaczewski erygował parafię. Kościół jest w stylu neogotyckim.


"Dwór Anna" w Jakubowicach Konińskich. Wieś Jakubowice Konińskie została założona w połowie XV wieku przez Jakuba Konińskiego herbu Rawic. Wspomina o niej nawet Jan Długosz. Pod koniec XVII w. posiadłość jakubowicka wraz z dworem zostaje zakupiona przez rodzinę Łosiów z Grodkowa. W ich rękach Jakubowice pozostają przez ponad 100 lat, przeżywając swój "złoty wiek". Dochodzi wówczas do przebudowy istniejącej budowli dworskiej o charakterze obronnym w kierunku budowli rezydencyjnej z ogrodami typu "włoskiego". Po wielu zmianach właścicieli po II wojnie światowej dwór uległ znacznemu zniszczeniu. Do roku 1984 dwór pozostaje w stanie ruiny. W 1985 roku zabytkową ruinę wraz z otaczającym terenem nabywa Wiesław Trumiński. Odbudowuje dwór zgodnie z jego dawnym mieszkalnym przeznaczeniem. W 1997 roku Wiesław Trumiński odsprzedaje zabytkową nieruchomość obecnym właścicielom. Następuje powtórna, gruntowna restauracja dworu w Jakubowicach Konińskich w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie. Od tego czasu obiekt pełni funkcję pensjonatowo-restauracyjną. Przywrócony został w pełni zabytkowy charakter bryły budynku oraz wnętrz (z gotyckimi piwnicami i reprezentacyjnym salonem na piętrze). Odtworzone zostały renesansowe "ogrody włoskie".


Dwór w Krasieninie. Murowany, usytuowany na wzgórzu wzniesiony został w 1 połowie XIX, zapewne na miejscu wymienianego od XVI w. folwarku. Obiekt częściowo przekształcony, remontowany w 1951 r., klasycystyczny. Założony na planie prostokąta, parterowy z piętrową częścią środkową i użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Od frontu poprzedzony czterokolumnowym portykiem. Przy dworze ogród dworski i park o powierzchni ok.1 ha. Charakterystycznym elementem tego zespołu dworskiego jest amfiteatr, usytuowany w parku.
W 1913 r. działaczka ludowa Irena Kosmowska założyła tu Żeńską Szkołę Rolniczą. Była to pierwsza w Królestwie szkoła rolnicza dla dziewcząt, przekształcona później w uniwersytet ludowy.

Perspektywy rozwoju Gminy Niemce

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce rozpoczął działalność 1 września 2000 r. Położony na granicy administracyjnej Lublina, 6 km od centrum, przy drodze krajowej nr 19 Lublin - Białystok, stał się stałym miejscem zaopatrzenia dla większości firm z południowo-wschodniej części Polski. a Rynku wynajmuje powierzchnię handlową ok. 160 firm, które działają we własnym zakresie. Asortyment towarów oferowanych na Rynku Elizówka jest bardzo różnorodny. Można tu sprzedać i kupić nie tylko warzywa, owoce, artykuły spożywcze, ale także nabiał, mięso, wędliny, pieczywo, mrożonki i ryby. Na Rynku Elizówka można zaopatrzyć się również w opakowania, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona i narzędzia ogrodnicze oraz w artykuły chemiczne. Każdego dnia wjeżdża na Rynek ok. 3000 samochodów klientów.
Na terenie gminy funkcjonują następujące instytucje otoczenia rolnictwa: Oddział Regionalny i Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce oraz Oddział Lubelskiego Ośrodka Rolniczego w Elizówce. Działa także Grupa Producentów Owoców w Dziuchowie oraz Gospodarstwo Szklarniowe w Leonowie. W gminie funkcjonują również podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem płodów rolnych.


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. Siedziba Europejskiego Domu spotkań jest w Nasutowie, na skraju Lasów Kozłowieckich a w pobliżu jest malowniczy staw. Prezentuje się wyjątkowo malowniczo, o każdek porze roku. Jest chętnie odwiedzana przez młodzież z całej Europy i stanowi świetną wizytówkę Gminy Niemce. Lubelszczyzny i Polski.Niemce (fot. 1 - 4)– to duża wieś w położona na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w powiecie lubelskim, przy drodze krajowej 19, w połowie drogi między Lublinem a Lubartowem. Wschodnim skrajem wsi przebiega linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Gmina posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę techniczną i sieć dróg. Gmina Niemce jest gminą przyjazną przedsiębiorcom. Wójt Gminy Niemce-Krzysztof Urbaś, jako przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem z życzliwością podchodzi do przedsiębiorców w gminie.  Wszyscy biznesmeni z Gminy Niemce chwalą sobie współpracę
z gminą.


W Gminie Niemce są dogodne warunki do rozwoju różnego rodzaju turystyki, tak popularnego ostatnio nordic walking czy też rozwijającej się turystyki kulturowej. Dogodne drogi, malownicze tereny Doliny Ciemięgi i przydrożne kapliczki - to idealne miejsce na trasy rowerowe i piesze. W gminie działa pięć gospodarstw agroturystycznych oferujących łącznie 32 miejsca noclegowe. Gospodarstwa te znajdują się w następujących miejscowościach: Niemce, Ciecierzyn, Dys oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne w Nasutowie.