sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Gmina Rejowiec Fabryczny

Image

Informacje

Na zdjęciu powyżej - budynek Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym (zobacz na mapie).

Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą jednostką terytorialną w województwie Lubelskim. Po oddzieleniu się od miasta Rejowiec Fabryczny rozpoczęła samodzielny byt w lipcu 1991 roku na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 1990 r.

Rys historyczny.

1359 
Pierwsza wzmianka o wsi Łyszcz k. Chełma

1419                                                                                                                                                    Król Wł. Jagiełło przekazuje łacińskim biskupom chełmskim wieś Łyszcz. 

I poł. XV w.  Bp Jan Biskupiec funduje w Łyszczu kościół pw. św. Marcina. Jan Długosz wymienia wieś Liszno w "Liberum Beneficjorum".

1487  W dokumentach pojawia się po raz pierwszy nazwa Pawłów - miasta będącego własnością biskupów chełmskich, założonego przez bp Pawła z Grabowa na polach wsi Łyszcz.

XVII w.
Zanika nazwa Łyszcz - wieś wchłania miasto Pawłów.

1531 
W Pawłowie powstaje cerkiew prawosławna pw. św. Barbary. Pierwszy zapis w dokumentach o wsi Kanie - jest tu cerkiew parafialna pw. św. Piotra i Pawła.

1604 
Pierwszy kościół w Pawłowie.

1647 
Erygowanie parafii unickiej w Kaniem.

1720 
Budowa nowej cerkwi unickiej w Pawłowie.

1744 
Antoni Siła Nowicki - miecznik chełmski, funduje nowy kościół w Pawłowie.

1799 
Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny, wznosi dwór w Kaniem.

1818 
Pawłów przestaje być miastem biskupim.

1848 
Książe Mieczysław Woroniecki buduje pałac w Kaniem - siedzibę rodową.

1867 
Cerkiew gregokatolicka w Kaniem staje się świątynią prawosławną.

1869 
Pawłów traci prawa miejskie.

1877
Budowa Kolei Nadwiślańskiej ze satacją kolejową Kanie.

1905 
Akt tolerancyjny, parafii katolickiej w Pawłowie gwałtownie zwiększa  liczbę wiernych.

1912 
Powstaje nowy kościół w Pawłowie wg projektu Stefana Szyllera.

1919 
Erygowanie w Kaniem parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła Apostołów.

1943 
Masakra w Lisznie w odwecie za akcję partyzantów na pociąg niemiecki w rej. stacji Kanie.

1944 
Pałac w Kaniem zostaje oddany na potrzeby opieki społecznej. Mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet.

1979 
Budowa domu kultury w Pawłowie.

01-07-1991 
Gmina Rejowiec Fabryczny rozpoczyna samodzielny byt.

1991-1994 
Rozbudowa szkół w Pawłowie i Lisznie. Likwidacja ręcznych central telefonicznych w Kaniem i Pawłowie - podłączenie miejscowych abonentów do centrali automatycznej w Rejowcu Fabryczny. Powstają wodociągi we wsiach Wólka Kańska, Wólka Kolonia, Kanie i Krasne.

 


 


Gmina Rejowiec Fabr. - wizualizacja

 

Gmina Rejowiec Fabryczny (do 1954 gmina Pawłów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w  powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.
Gmina Rejowiec Fabryczny leży w południowo-zachodniej części powiatu chełmskiego.
Pawłów (fot. 1), dawniej siedziba gminy, to miejscowość słynąca z rzemiosła. Obecnie kultywuje się tu ginące zawody i co roku na początku sierpnia odbywa się tutaj słynny Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. W pawłowskim Domu Kultury jest Izba Garncarstwa (fot. 2) i Izba Bednarstwa. Na rynku wystawiony jest oryginalny pomnik garncarza (fot. 3).
Zdjęcia starego Pawłowa można zobaczyć tutaj
Zachodnia granica gminy przebiega doliną rzeki Wieprz i stanowi jednocześnie zachodnią granicę powiatu chełmskiego. Powierzchnia gminy wynosi 88 km² i zamieszkuje ją ok. 4500 mieszkańców. Na terenie gminy jest sporo stawów i lasów, co nadaje krajobrazom malowiczego charakteru (fot. 4 i 5).

W Gminie Rejowiec Fabryczny jest kilka ciekawych zabytków. Ze świątyń warto wymienić neogotycki kościół w Pawłowie (fot. 1) i kościół z 1938 r. w miejscowości Kanie (fot. 2). W tej samej mieścowości jest także XIX wieczny pałac (fot. 3). Go dziedzictwa tej ziemi zaliczyć trzeba kapliczki (fot. 4). W Pawłowie można jeszcze spotkać zabytkową drewnianą zabudowę (fot. 5).
 
Gmina Rejowiec Fabryczny położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na północny zachód od miasta Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia gminy wynosi 88 km2, co stanowi 2,3% powierzchni powiatu chełmskiego, zamieszkuje ją 4607 osób (dane  wg stanu na 31 grudnia 2008 r.). Do terenów turystycznych można zaliczyć Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 8000 ha rozciągający się wzdłuż malowniczej doliny rzeki Wieprz z wyjątkowymi starorzeczami. Wrzystko to wraz ze stawami rybnymi tworzy wyjątkowo malowniczy krajobraz gminy.

Dziedzictwo Kultury Gminy Rejowiec Fabryczny

 

 


Kościół w Pawłowie (fot. 1, 2 i 3). Parafia erygowana w 1421 r. w dawnej wsi biskupiej Łyszcz. Były to nadania króla Władysława Jagiełły dla biskupów chełmskich. Współcześnie istniejący kościół jest czwartą budowlą sakralną skupiającą wiernych wyznania rzymskokatolickiego w historii Pawłowa. Miasto, które powstało pomiędzy 1463 a 1479 r. (w okresie urzędowania swojego założyciela, Pawła z Grabowy na stolcu biskupim w Chełmie), początkowo nie posiadało własnej świątyni, bowiem wchodziło w skład parafii Łyszcz, erygowanej z dniem 6 kwietnia 1421 r.
25 sierpnia 1912 r. lubelski ordynariusz, biskup Franciszek Jaczewski, dokonał konsekracji obecnego, pawłowskiego kościoła.
Fot. 4 i 5 - kościół w Kaniach. W tej wsi od 1531 r. istniał monaster prawosławny bazylianów. Najprawdopodobniej w miejscu lub w pobliżu cerkwi wybudowano nowy drewniany kościół. Parafia została erygowana w 1919 r. a nowy kościół powstał w 1938 r. Fot. 1, 2 i 3 - pałac w Kaniach. Dom, zwany przez okoliczną ludność pałacem, zbudowany był w połowie XIX w. przez księcia Woronieckiego. Obecnie w pałacu znajduje się Dom Opieki Społecznej. Pałac otoczony był wspaniałym parkiem o bardzo starym drzewostanie (fot. 4).
Zespół pałacowo-parkowy w Krasnem (fot. 5). Murowany pałac wybudowano w latach 1833 - 1862. Spalony w 1915 r. pałac odbudowano w okresie międzywojennym. Obecnie zespół znajduje się w rękach prywatnych właścicieli.Fot. 1 - kapliczka św. Jana Nepomucena w Pawłowie. Powstała w II poł. XIX w. na rozstaju dróg przy szlaku handlowym łączącym Zamość, Krasnystaw z Łęczną. Figurę św. Jana Nepomucena (fot. 2) została umieszczona po I wojnie światowej.
Fot. 3, 4 i 5 - oryginalne przydrożne kapliczki na drzewach.
Fot. 1 - pomnik w centrum Pawłowa.
Fot. 2 i 3 - Izba Garncarstwa w Pawłowie. Pawłów od wieków związany jest z garncarstwem. W połowie lat 30 XX wieku powstała spółdzielnia "Wyzwolenie". W okresie międzywojennym w Pawłowie pracowało 110 garncarzy, którzy swoje wyroby wypalali w 12 piecach. Pawłowskie naczynia gliniane trafiały na targowiska nie tylko na terenie chełmszczyzny, lecz były obecne w całej Polsce. Corocznie w czerwcu przy okazji Pawłowskiego Jarmarku odbywają się Powiatowe Konkursy Garncarskie, których uczestnicy nagradzani są w dwóch kategoriach: garncarze zawodowi i debiuty garncarskie.
Fot. 4 i 5 - Izba Bednarska w Pawłowie. W historii Pawłowa po garncarzach to właśnie bednarze zapisali piękny epizod rozwoju rzemiosła bednarskiego. Początki bednarstwa w Pawłowie można datować na połowę XIX w. Prekursorem bednarstwa na tym terenie był Aleksander Żelaźnicki, który przybył z Galicji. Wystawa prezentuje wyposażenie warsztatu bednarskiego Mieczysława Zduńczuka i Michała Poturzyńskiego.
Zdjęcia starego Pawłowa można zobaczyć tutaj


Fot. 1 - zabytkowe budynki starej gorzelni z pocz. XX w. Fot. 2 - stary młyn w Pawłowie. Fot. 3 - cmentarz z I wojny światowej.

Turystyka w Gminie Rejowiec Fabryczny

 

 

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje na terenie gminy Rejowiec Fabryczny obszar doliny rzek - zachodniej części gminy w granicach należące do sołectw : Pawłów, Kanie, Zalesie Kańskie , Wólka Kańska, Wólka Kańska - Kolonia, Liszno - Kolonia, Leszczanka, Toruń. Tereny są pokryte głównie lasami należącymi do Nadleśnictwa Chełm oraz częściowo do Nadleśnictwa Krasnystaw. Na tym obszarze w miejscowości Kanie znajdują się malowniczo położone stawy rybne
o powierzchni ok. 140 ha własność zasobu Skarbu Państwa. Biegnie tu szlak turystyczny czerwony od Aleksandrii Krzywowolskiej przez Pawłów, Krasne, Zalesie Kańskie,
Kanie - Wólkę Kańską do kanału Wieprz-Krzna.


Fot. 1, 2 i 3 - Ścieżka Dydaktyczna Kotlina Pawłowa.
Ścieżka dydaktyczna traktowana jest jako pomocniczy środek dydaktyczny pozwalający łatwiej i pełniej realizować cele kształcenia ucznia tj. wyposażać go w system wiadomości, umiejętności i nawyków oraz możliwości wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.
Główne cele realizacji zajęć terenowych na ścieżce obejmują: kształtowanie w umyśle ucznia kompleksowego obrazu środowiska z ukazaniem całej jego złożoności i dynamiki zachodzących w nim przemian, kształcenie szacunku do przyrody i jej praw oraz kultury obcowania z przyrodą na co dzień, egenerację sił fizycznych i psychicznych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.
Fot. 4 i 5 - nowoczesny hotel w Pawłowie.

 

Perspektywy Rozwoju Gminy Rejowiec Fabr.

 


Tereny inwestycyjne w Pawłowie "GRUNT NA MEDAL" 2014. Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) - 32,7210 ha. Działka leży w sąsiedztwie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa. Orientacyjna cena gruntu [PLN/m²] włączając 23% VAT - 14 zł/m². Właścicielem gruntu jest Gmina Rejowiec Fabryczny.
 


 

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO - PARK Mielec
PODSTREFA REJOWIEC FABRYCZNY
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec – najstarsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, powstała w 1995 r. Obejmuje grunty o powierzchni 1362,9864 ha, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.
Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.

Nazwa lokalizacji – PAWŁÓW  Miasto / Gmina - REJOWIEC FABRYCZNY

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]  - 9,8327 ha.

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)- W SĄSIEDZTWIE GRUNTY SKARBU PAŃSTWAOrientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT - 25 zł./m2           

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - TEREN PRZEZNACZONY JEST DLA POTRZEB PRZEMYSŁU,SKŁADÓW, BUDOWNICTWA,USŁUG ORAZ OBIEKTY PRODUKCYJNE,SKŁADY, MAGAZYNY ORAZ ZABUDOWA USŁUGOWA

Kontakt
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail:
e-mail sekretariat:


 

Gospodarka gminy to głównie rolnictwo i leśnictwo. Użytki rolne zajmują tu 65,7% ogólnej powierzchni. Wśród upraw przeważają zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej.
Gmina posiada bogate złoża surowców naturalnych takich jak kredy, margle, opoki, gliny, iły i torfy. Wykonane w latach 70-tych wiercenia odkryły na terenie gminy Rejowiec Fabryczny i gmin sąsiednich także ogromne pokłady węgla kamiennego. Wstępne szacunki określają, że w rejonie Pawłowa do zagospodarowania jest ok. 200 mln ton węgla kamiennego.
W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna rozwija swoją działalność stowarzyszenie agroturystyczne, skupiające głównie rolników posiadających niewielkie obszarowo gospodarstwa. Inną ważną dziedziną gospodarki przed którą stoją spore możliwości i na które stawiają władze i mieszkańcy gminy jest przemysł bazujący na lokalnych złożach margli, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych i torfów.
Z zasobów tych korzysta położona w Rejowcu Fabrycznym Cementownia "Rejowiec" SA.
We wschodniej części gmina graniczy z miastem Rejowiec Fabryczny. W miejscowości Kanie Stacja na przyszłych inwestorów czekają w pełni uzbrojone tereny, przygotowane pod inwestycje gospodarcze, wykorzystujące istniejące tu zasoby.