sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Kodeń

Image

Informacje

Sanktuarium w Kodniu (zobacz na mapie).

Historia Sanktuarium i cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej jest ściśle związana z rodem Sapiehów. Cała historia zaczyna się jednak znacznie, znacznie wcześniej.

Swój początek ma już w VI wieku, kiedy na piotrowym tronie w Rzymie zasiada papież Grzegorz Wielki. W prywatnej kaplicy papieskiej jak przekazują podania miała wówczas znajdować się cudowna figura Matki Bożej. Papież Grzegorz Wielki postanowił podarować swojemu przyjacielowi bp Leandrowi tę figurę. Biskup umieścił ją w sanktuarium w miejscowości Guadelupe w Hiszpanii. Stąd dwa tytuły Matki Bożej : Matka Boża Gregoriańska oraz Matka Boża z Gwadelupy. Na podstawie figury Matki Bożej podarowanej bp. Leandrowi, św. Augustyn namalował obraz, który od tego czasu widniał w papieskiej kaplicy. Umieszczony został tam aż do czasów papiestwa Urbana VIII i Mikołaja Sapiehy zw. Pobożnym. Czwarty w kolejności właściciel Kodnia Książe Mikołaj Sapieha zwany Pobożnym, rozpoczął budowę świątyn. W trakcie jej  budowy zachorował i doznał paraliżu. Budowa świątyni została przerwana z powodu choroby księcia. Żona Anna namówiła księcia na pielgrzymkę do Rzymu. Przygotowano wyprawę konną i po dwóch miesiącach dojechali szczęśliwie do Rzymu, gdzie książę Sapieha został przyjęty przez Ojca św. Urbana VIII. W trakcie audiencji papież zaprosił księcia na Mszę św. do swojej prywatnej kaplicy, gdzie książę w ołtarzu tej kaplicy zobaczył właśnie ten obraz Matki Bożej, na który mamy szczęście aktualnie patrzeć tutaj w kodeńskiej świątyni. W czasie Mszy św. odprawianej przez Ojca Świętego Urbana VIII, książę Sapieha doznał cudownego uzdrowienia. Po paru miesiącach paraliżu podniósł się o własnych siłach. Dziękując Matce Bożej za cudowne uzdrowienie, postanowił sobie za wszelką cenę obraz Matki Bożej zabrać ze sobą do Kodnia. Jednak Ojciec Święty nie wyraził na to zgody i wówczas Mikołaj Sapieha zw. Pobożnym, wpada na niepobożny sposób. Przekupuje zakrystiana papieskiego a ten w nocy wykrada obraz z kaplicy papieskiej. Książę natychmiast w nocy ucieka z obrazem z Rzymu. Ojciec św. Urban VIII ukarał księcia, rzucając na niego klątwę kościelną (zakaz wstępu do świątyni, zakaz uczestniczenia we Mszy św. zakaz przystępowania do spowiedzi i Komunii św.). Książę bardzo boleśnie przeżył tę karę kościelną, ale nadal uciekał z obrazem do Kodnia. Na przyjęcie obrazu 8-tysięcznyy wówczas Kodeń został pięknie przygotowany (dekoracje, orkiestry, armaty). Obraz Matki Bożej został uroczyście wprowadzony do kaplicy zamkowej 15 września 1631 roku do kaplicy, gdyż kościół był w trakcie budowy.
Gdy książę dokończył budowy tej Bazyliki pięknie ją wyposażył a obraz Matki Bożej przeniesiono do tej świątyni do głównego ołtarza. Książę jako wyklęty z Kościoła, nie mógł wejść do tej świątyni, więc prywatnie wchodził do pomieszczeń nad zakrystią i przez okienko spoglądał na obraz Matki Bożej i w ten sposób przez okienko się modlił. Trwało to trzy lata. Po trzech latach książę udał się na sejm, na którym rozgorzała dyskusja, gdy król Władysław IV chciał zawrzeć związek małżeński z protestantką, co według niektórych groziło Polsce zalewem protestantyzmu.  W tej sprawie zabrał też głos książę Sapieha i z wielką mocą przekonywał króla, żeby tego nie czynił, grożąc przy tym zerwaniem sejmu. Król ustępuje – odstępuje od powziętego wcześniej zamiaru, ostatecznie żeniąc się z córką cesarza Austrii, Renatą Cecylią. Wówczas to Nuncjusz Papieski w Polsce – Visconti - napisał list do Ojca św. Urbana VIII, prosząc go o darowanie kary i pozostawienie obrazu Matki Bożej w Kodniu. Urban VIII przychylił się do prośby, zdjął karę kościelną i obraz po wsze czasy darował Sapiehom i Kodniowi. Zażądał tylko, żeby Książę Sapieha w ramach pokuty odbył podróż do Rzymu. Książę podjął osobistą decyzję, po modlitwie przed obrazem Matki Bożej i pieszo powędrował z Kodnia do Rzymu /2300 km/.
W Rzymie został znów przyjęty przez Ojca św. Urbana VIII i tym razem obdarowany Relikwiami Świętych .  Z biegiem czasu część relikwii została rozkradziona, ale około 60 ocalało i są umieszczone w bocznym ołtarzu. Jedyną dokumentacja potwierdzającą autentyczność relikwii jest dokument dotyczący czaszki św. Feliksa. W 1709 roku papież Klemens XI podniósł kościół św. Anny do godności infułacji.

Podczas rozbiorów Polski car ukarał Kodeń za to, że mieszkańcy Kodnia brali udział w Powstaniu Styczniowym  w 1864. Za to car pozbawił Kodeń praw miejskich oraz zlikwidował parafię rzymsko-katolicką. Z świątyni wszystko zostało usunięte i wywiezione. Sam cudowny obraz carscy żołnierze zapakowali do skrzyni i końmi przewieźli do Białej Podlaskiej i potem pociągiem do Częstochowy na Jasną Górę. Tam cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej przebywał 52 lata w Kaplicy Serca Pana Jezusa w Bazylice Jasnogórskiej.

Kościół św. Anny został zwrócony katolikom w roku 1917, w 1905 roku po ukazie tolerancyjnym cara oddano jedynie kaplicę św. Wawrzyńca na kodeńskim cmentarzu.
3 września 1927 roku pod wieczór po 52-ch latach cudowny obraz Matki Bożej szczęśliwie wrócił do Kodnia.

Oficjalna strona Sanktuarium w Kodniu: www.koden.com.pl


Sanktuarium M. B. Kodeńskiej, Królowej Podlasia, Matki Jedności

 

 


Obecny kościół, murowany wzniesiony w I poł XVII w. Sapiehowie wybrali na budowniczego Jana Cangerle – muratora cechu lubelskiego, przedstawiciela tzw. renesansu lubelskiego.
O świątyni nie wiemy kiedy ją ostatecznie ukończono i kiedy konsekrowano. Na pewno konsekracji dokonano po pożarze Kodnia, gdy spłonął drewniany kościół św. Anny, a murowany został mocno uszkodzony, ale należy uważać, że była to rekonsekracja – dokonał jej w 1686 roku bp Bedliński, sufragan łucki, a wcześniej prepozyt w Kodniu. Naprawiany i bogato uposażony przez Jana Fryderyka Sapiehę (1703-1751). Był on kasztelanem trockim i kanclerzem wielkim.  Jest to świątynia późnorenesansowa, z barokową fasadą; orientowana, murowana z cegły, otynkowana.
W 1875 kościół zabrany na cerkiew prawosławną. W 1905 roku prawosławni opuścili tę Świątynię. W roku 1927  ks. bp Przeździecki, ordynariusz siedlecki sprowadził do Kodnia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Gdy pierwsi ojcowie przybyli do Kodnia, zastali puste mury tej Bazyliki. Tytuł bazylika oznacza  kościół papieski. Taki też tytuł nadał Papież Paweł VI kościołowi św. Anny w Kodniu 19 maja 1973 roku (fot. 5).   

Oficjalna strona Sanktuarium w Kodniu: www.koden.com.pl

O Kalwarii Kodeńskiej i Domu Pielgrzyma w zakładce u dołu strony.Ołtarz główny z 1722, wyk. Bartłomiej Bernatowicz (fot. 1). Sukienka Matki Bożej (a teraz zasłona) (fot. 2) została ufundowana w 1660 roku przez Konstancję z Herbutów Sapieżynę. W polu głównym cudowny obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, manierystyczny, pocz. XVII w., malarska kopia rzeźby Matki Boskiej z Guadelupe (Kastylia) (fot. 3). Obraz Matki Bożej był koronowany koronami papieskimi w roku 1723. Była to trzecia koronacja obrazu na terenach dawnej Polski. Fot. 5 - zwieńczenie ołtarza głównego.
 W czasie zaboru bazyliki na cerkiew prawosławną Obraz Matki Bożej udał się na 52. letnie wygnanie na Jasną Górę, powrócił wraz z przybyciem do Kodnia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 3 września 1927 roku towarzyszyła temu wydarzeniu uroczysta procesja z Siedlec do Kodnia pod patronatem najwyższych władz Rzeczypospolitej, a w progu świątyni witał Obraz metropolita krakowski Adam Kardynał Sapieha – potomek Mikołaja Sapiehy.Sklepienia prezbiterium, kaplic i kopuła pokryte dekoracją sztukatorską typu Lubelskiego. Styl późnorenesansowy, fronton i wystrój wnętrza barokowy. Wewnątrz świątyni znajduje się owalna kopuła z dekoracją stiukową (fot. 2 i 3). Większość wyposażenia jest nowa (dawne uległo po 1875 rozproszeniu). Relikwie św. Feliksa (fot. 1). Św. Feliks był papieżem i męczennikiem. Jedna z relikwi przy bocznym oltarzu (fot. 2). Kopie trzech obrazów (fot. 3). Obraz Matki Bożej Kodeńskiej był koronowany koronami papieskimi w roku 1723. Była to trzecia koronacja obrazu na terenach dawnej Polski: pierwsza koronacja koronami papieskimi miała miejsce na Jasnej Górze - 1717, potem w Trokach k/Wilna - 1718 i  w Kodniu - 15 sierpnia 1723 r. Papież Grzegorz Wielki (fot. 4),  postać w ołtarzu głównym po lewej stronie od obrazu, z trójramiennym krzyżem. Krypta rodowa Sapiechów w podziemiach kościoła (fot. 5).Renowacja zniszczonego wyposażenia kościoła odbywała się głównie według projektu prof. Mariana Kiersnowskiego. Ołtarze boczne zostały wykonane w latach 1932-1947 przez Mariana Kiersnowskiego. Boczny ołtarz św. Józefa (fot. 1), neobarokowy, ukończony w 1948 r.
Kopia cudownej figury Matki Bożej z Gwadelupy, według której został namalowany obraz obecnej Matki Bożej Kodeńskiej (fot. 2).
Ambona (fot. 3), neoregencyjna z 1931 r.
Konfesjonały, neorokokowe, 1932 r. (fot. 4). Wykonanie - Pracownia Drukami i Księgami św. Wojciecha w Poznaniu, na wzór konfesjonałów z kościoła franciszkanów w Poznaniu. W zwieńczeniach mają herb Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Stalle neoregencyjne (fot. 5), 1933 r.


Na pozostałościach dawnego arsenału zamkowego, wzniesionego po 1511 r. znajduje się dziś kaplica odpustowa (fot. 1).
Kościół Ducha Świętego na kalwarii  (fot. 2), obecnie kościół fil. p.w. Św. Ducha. Jest to jedyny na ziemiach polskich przykład murowanej cerkwi późnogotyckiej z wczesnorenesansowym portalem, charakterystyczny dla budownictwa litewsko-ruskiego. Jan Sapieha w 1491 roku podpisał akta Unii Florenckiej (była to pierwsza unia, która dążyła do pojednania Kościoła Zachodniego i Wschodniego). Miał otrzymać od papieża przywilej budowania świątyń w duchu Unii pw. Ducha Świętego. Ta świątynia powstała w 1533 r. i najprawdopodobniej była to od początku cerkiew unicka z przeznaczeniem dla rodziny Sapiehów i dworu.
Wnętrze świątyni z gotyckim sklepieniem (fot. 3).  W prezbiterium gwiaździste, w korpusie kopulaste, z dekoracyjnymi żebrami spływającymi na kamienne wsporniki.  Jest to tzw. gotyk nadwiślański.
 Krucyfiks z przełomu XVII/XVIII wieku ufundowany przez prepozyta kodeńskiego – Pawła Sapiehę (późniejszego biskupa) (fot. 4). Jeden z nielicznych w Polsce wizerunków Zbawiciela, na którym – umierając – uśmiecha się.
Matka Boska Kodeńska na żaluzjowej zasłonie (fot. 5), która kiedyś była zasłoną w ołtarzu głównym.Przy  Sanktuarium M. B. Kodeńskiej jest również klasztor Misjonarzy Oblatów (fot. 1), a w nim Dom Pielgrzyma. Jest to bardzo dobra baza noclegowa dla pielgrzymów. Istnieje przy tym możliwość skorzystania z kawiarni i stołówki. W klasztorze jest też muzeum z ciekawymi eksponatami z dawnego wyposażenia kościoła (fot. 2), oraz przywiezione z misji (fot. 3 i 4).
Kodeń leży nad Bugiem (fot. 5) i jest nierozerwalnie związany z tą rzeką. W czasach świetności był jednym z trzech największych portów śródlądowych w Europie. Dziś jest to jedna z największych w Europie nieuregulowanych rzek, piękna o każdej porze roku.

Oficjalna strona Sanktuarium w Kodniu: www.koden.com.pl

Kalwaria Kodeńska i Dom Pielgrzyma

 

 

Kalwaria Kodeńska to dawny teren zamkowy książąt Sapiehów, do którego się schodzi starą brukowaną drogą. Jego sercem i ozdobą jest Kościół Ducha Świętego (fot. 5), niezwykle ciekawy architektonicznie, łącząc elementy gotyku z renesansem. Rozlewisko Genezaret (fot. 2) nawiązuje do starych zapisów, że "zamek oblany był jeziorem przez które przepływa rzeka Kałamanka" oraz do ewangelii, w której czytamy, że Jezus odbił nieco od brzegu i nauczał z łodzi.
W 1930 roku zaczęło się przekształcanie terenu zamkowego na przestrzeń liturgiczną. Stacje Drogi Krzyżowej zostały rozmieszczone na odnowionych wałach (fot. 4), które okalają kościół Świętego Ducha i dawny zamek. Murowane kapliczki zaprojektowała pani mgr inż. Halina Krajewska z Wrocławia na początku obecnego stulecia.Po prawej stronie świątyni spotkamy pomnik papieża Jana Pawła II - dzieło Pawła Kisielnickiego z Warszawy (fot. 1). Tutaj można spotkać kapliczki wystawione i ufundowane przez wiernych (fot. 2 i 3).
Fontanna oczyszczenia, gdzie czytamy napis: "Oczyść mnie Panie z grzechów moich i spuść na mnie strumień twojej łaski". Spadająca z góry woda przypomina nam, że prawdziwe oczyszczenie człowieka pochodzi od Boga - z góry. Możemy usiąść i zamyśleć sie nad swoim życiem (fot. 4 i 5).
Dom Pielgrzyma

przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia - Matki Jedności

                  Do dyspozycji pielgrzymów:

- około 150 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i wieloosobowych z łazienkami lub bez (z dostępem do sanitariatu);

- dla grup "mniej wymagających" i młodzieżowych, możliwość zakwaterowania w tzw. "hoteliku" (pokoje wieloosobowe);                                                                              


                                                   
- Jadłodajnia "U Oblatów" z urzekającą swoim smakiem kuchnią (posiłki, zestawy obiadowe, kawa, herbata, napoje, lody);

- klimatyzowana, multimedialna sala konferencyjna;

- dostęp do bezprzewodowego internetu;

- kaplica dla grup rekolekcyjnych;

 

Kontakt i pełne dane: 

Dom Pielgrzyma w Kodniu
ul. Rynek 1
21-509 Kodeń
 

NIP: 537-25-66-864

Regon: 002306750-00020

tel. 83-3754120
kom. 515129239
fax. 83-3754192

e-mail:  

Nr. rachunku bankowego:

PEKAO SA I/O Biała Podlaska
86 1240 2177 1111 0010 3023 9563