niedziela, 17 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

Polska prowincja

Kolembrody

Image

Informacje

Kolembrody (zobacz na mapie) to wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska.

Kult Matki Bożej Kolembrodzkiej w Jej łaskami słynącym obrazie sięga XVII wieku. Według podań ustnych w 1679 roku król Polski Jan III Sobieski polując w tutejszych borach oddalił się od swego rycerstwa i zabłądził. Modląc się gorąco do Matki Najświętszej, ujrzał w zaroślach jasną postać, a w niej rozpoznał samą Maryję. Drogę powrotną wskazała mu Matka Boża, chroniąc Go od śmierci z wyczerpania i od dzikich zwierząt. W nocy, którą spędził w pobliskich Łomazach, królowi przyśniła się Matka Boża mówiąca, aby zbudował kościół w miejscu objawienia. Król wzniósł i uposażył kościół w Kolembrodach oraz ofiarował swój obozowy obraz Matki Bożej, przed którym modlił się w czasie wyprawy wiedeńskiej. Umieszczono Go w głównym ołtarzu. Przed Jej obliczem modlili się między innymi prześladowani unici, którzy gromadzili się w pobliskich lasach na tajnych rekolekcjach tzw. misjach.

Jest to obraz Matki Bożej z dzieckiem na rękach, ikona bizantyjska średniej wielkości, malowana temprą na drewnie. Świątynia ta była pierwszą drewnianą świątynią o obrządku grecko-katolickim.

W 1875 Rząd Moskiewski zabrał przemocą kościół w Kolembrodach i osadził w nim popa prawosławnego, a Unitów zmuszono do wyznawania prawosławia.

W 1915 r. Rosjanie spalili plebanię i budynki gospodarcze, pozostawiając jednak kościół.

W 1918 recyklinowano kościół, a w 1919 w Kolembrodach na nowo erygowano parafię rzymsko-katolicką.

Ponieważ dawny kościół groził zawaleniem i był zbyt mały, został rozebrany i wybudowany kościół trzynawowy w 1935 r. 

Sanktuarium w Kolembrodach

 


Pierwotny kościół wybudowany w 1679 r., uposażony przez króla Jana III Sobieskiego. Inny kościół drewniany p. w. Podwyższenia Św. Krzyża, wybudowany w 1820 r. przez Borkowskiego, w 1875 r. zamieniony na cerkiew. Kościół stoi w pięknym otoczeniu krajobrazu południowego Podlasia. Obecny kościół (fot. 1 i 5) powstał w 1935 r. 

Ołtarz z obrazem Matki Bożej Kolembrodzkiej. Jest to obraz Matki Bożej z dzieckiem na rękach, ikona bizantyjska średniej wielkości, malowana temprą na drewnie. Podarował ją król Jan III Sobieski. Obraz zasłynął wieloma łaskami, o czym świadczą liczne wota złożone na ołtarzu.


Kościół jest drewniany, trzynawowy, bez wyraźnego stylu. W środku świątyni wypozażenie harmonizuje z drewnianymi ścianami.


 
W kościele są dwa XIX wieczne krzyże (fot. 1 i 2), obraz św. Mikołaja z okresu gdy była tu cerkiew prawosławna (fot. 3), kamienna chrzścielnica (fot. 4) a także obraz błogosławionego Jerzego Popiełuszki (fot. 5).


 

Bryła kościoła prezentuje się bardzo okazale (fot. 1 i 2). W archiwum parafialnym istniej księga zawierająca opisy licznych cudów i łask. 26 marca 1979 r. odbyły się uroczystości w związku z 300 leciem istnienia parafii i pobytu cudownego obrazu.
Zabytkowa, pochodząca z XVIII wieku dzwonnica przebudowana w II połowie XIX wieku (fot. 3). Stara plebania (fot. 4) i nowa plebania (fot. 5).