sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Kraśnik

Image

Informacje

Na zdjęciu powyżej - centrum Kraśnika.

Kraśnik – miasto w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, położone 49 km na południowy zachód od Lublina. 

Najważniejsze wydarzenia z historii Kraśnika


1377

Pierwsza wzmianka o Kraśniku, król Ludwik Węgierski nadaje królewskie miasto Kraśnik Iwanowi i Dymitrowi Gorajskim, z czym wiąże się nadanie prawa magdeburskiego

1401

Po zmarłym Dymitrze, Kraśnik w spadku dostaje wdowa Beata

1405

Anna, córka Dymitra wychodzi za mąż za Andrzeja Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego; Kraśnik jako wiano Anny, przechodzi do mężnego rodu Tęczyńskich (do 1563 roku)

1499

Najazd Tatarów

1564

Po śmierci Jana z Tęczyńskich Kraśnik dostaje się w ręce książąt Olelkiewiczów- Słuckich

1590

Oddano do użytku pierwszy wodociąg zaopatrujący w wodę miasto i zamek

1604

Zofia Słucka, żona Janusza Radziwiłła, podarowała obciążone długami dobra kraśnickie Janowi Zamoyskiemu; w rękachZamoyskich pozostają do 1866 roku

1648

Najazd Kozaków

1657

Najazd Szwedów, którzy zniszczyli i zrabowali miasto

1796

Po III rozbiorze Polski, Kraśnik znalazł się w zaborze austriackim

1863

Powstanie styczniowe - atak mieszkańców wspólnie z powstańcami na koszary rosyjskie, w odwecie za to władze carskie zlikwidowały zakon kanoników regularnych

1878

W ramach restrykcji carskich za udział w powstaniu styczniowym, Kraśnik utracił prawa miejskie

1915.07.19

Po przegranej bitwie z Austriakami Rosjanie ostatecznie, po przeszło 100 latach, opuszczają Kraśnik

1918.11.03

Kraśnik ponownie otrzymuje prawa miejskie

1936

Kraśnik ma 43,1 km2 powierzchni i 12 923
mieszkańców

1937

Kraśnik włączono do Centralnego Okręgu Przemysłowego

1939.09.15

Kraśnik zostaje zajęty przez wojska niemieckie; obok osiedla fabrycznego hitlerowcy utworzyli obóz koncentracyjny będący oddziałem obozu na Majdanku; zginęło tu ok. 8 tys. więźniów, głównie pochodzenia żydowskiego

1948

Na bazie Fabryki Amunicji Dąbrowa-Bór utworzono Kraśnicką Fabrykę Wyrobów Metalowych (obecna Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.); rozbudowano osiedle robotnicze nadając mu nazwę Kraśnik Fabryczny

1975.10.01

Kraśnik i Kraśnik Fabryczny połączono w jedno miasto

Kraśnik - wizualizacja

 

 

Kraśnik położony jest w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie na ziemi lubelskiej). Według danych z 2009: miasto miało 35 430 mieszkańców. W mieście krzyżują się dwie drogi krajowe: Lublin-Kielce i Lublin- Rzeszów. Kraśnik to dwie odległe od siebie o kilka kilometrów dzielnice położone na wzgórzach okalających dolinę Wyżnicy (Wzgórza Urzędowskie). W okolicach miasta swój początek ma piękne krajobrazowo Roztocze Zachodnie.

Fot. 1 - centrum "starego" Kraśnika z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Fot. 2 - Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Wokół tej Fabryki wyrósł Kraśnik Fabryczny, obecnie dzielnica Kraśnika. Fot. 3, 4 i 5 - dawny Kraśnik Fabryczny, który stał się wygodnym miejscem dla mieszkańców z ładną architekturą i zielenią.
Fot. 1 - zalew położony pomiędzy dwoma dzielnicami, czyli Kraśnikiem Starym i Fabrycznym. Fot. 2 - Kraśnik urasta do rangi europejskiego zagłębia cegły. Upamiętnia to swojego rodzaju pomnik w centrum miasta.
Z dawnej historii Kraśnika pozostało kilka zabytków, świadczących o jego wspaniałym rozkwicie w XVI i XVII wieku. Najcenniejszym zabytkiem Kraśnika jest kościół parafialny Wniebowzięcia NMP wzniesiony w 1469 r. (fot. 3). Cennym zabytkiem jest też barokowy kościół św. Ducha z lat 1758 - 1761 (fot. 4). O dawnej wielokulturowej przeszłości Kraśnika świadczy synagoga z 1654 r. (fot. 5).

 

Dziedzictwo Kulturowe Kraśnika

 

 

Kraśnik leżał przy dawnym szlaku prowadzącym ze Śląska i Gór Świętokrzyskich do Włodzimierza i Kijowa. W XV i XVI w. Kraśnik przeżywał swój największy rozwój . Właśnie z tego okresu pochodzi kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia wzniesiona ok. 1469 r. jako budowla późnogotycka, w latach 1527-1541 przebudowana w stylu późnogotycko-renesansowym. Bryła budynku i wystrój wnętrza uległy częściowo zmianom podczas restauracji w 2 poł. XVII w.Pierwszy kościół i szpital (drewniane) były fundacji Jana Gabriela Tęczyńskiego z 1529 r. Do 1631 r. świątynię obsługiwali księża diecezjalni, później zakonnicy z miejscowego klasztoru kanoników regularnych. Ok. poł. XVIII w. nastąpił pożar kościoła i szpitala. Obecnie istniejący kościół pw. św. Ducha wybudowano w latach 1758-61. Kościół jest murowany z cegły, 1-nawowy, barokowy. Przed kościołem pomnik Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.Fot. 1 i 2 - pozostałość drewnianego szpitala dla ubogich z XVIII w., zwanego dziś "Dworkiem Modrzewiowym". Wybudowano go w 1531 r., a w II połowie XVIII w. mieścił się w nim szpital przy kościele św. Ducha.Fot. 3 - zabytkowa kapliczka z 1876 r. Fot. 4 - pamiątkowa tablica mówi wszystko. Fot. 5 - pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum Kraśnika.
Fot. 1 - amfiteatr, ważne miejsce dla kultury Kraśnika. Fot. 2, 3, 4 i 5 - socrealistyczna architektura dawnego Kraśnika Fabrycznego. Przypomina słynną już architekturę z Nowej Huty.


W Kraśniku można spotkać wiele ciekawych elementów architektury, szczególnie w "starym Kraśniku (fot. 1, 2 i 3). Dziedzictwem kulturowym staje się też współczesna architektura, szczególnie architektura sakralna. Fot. 4 i 5 - parafia pw. św. Józefa Robotnika.
Erekcja parafii nastąpiła 27.01.1982 r. na mocy dekretu abpa B. Pylaka.

Perspektywy Rozwoju Kraśnika

 

 

 
Fot. 1 - Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. powstała w 1948 roku. Jest największym i najstarszym producentem łożysk tocznych w Polsce. Produkuje łożyska głównie dla motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego oraz przemysłu zbrojeniowego. Wysokiej jakości wyroby FŁT znajdują nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Proces przekształceń zapoczątkowany w 1995 roku sprawił, że Fabryka Łożysk Tocznych z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. Wokół fabryki powstało miasto (Kraśnik Fabryczny). Obecnie jest to centrum hadlowe i usługowe. Bloki zostały poddane gruntownym remontom, obrosły zielenią i stały się wygodnym miejscem do zamieszkania i wypoczynku.


Dzisiaj Kraśnik to miasto pełne zieleni (fot. 1 - park w Kraśniku (Fabrycznym). Powstanie zalewu znacznie zwiększyło atrakcyjność turystyczną miasta (fot. 2). Podstawowe dane dotyczące zalewu w Kraśniku: powierzchnia - 42,66 ha, pojemność - 996 tys. m3, średnia głębokość - 2,5 m, długość maksymalna - 1180 m, szerokość maksymalna 570 m.
Rozwój miasta widać na każdym kroku. Powstało wiele sklepów i zakładów usługowych. Zmodernizowany został stadion sportowy (fot. 5). Dominujące branże gospodarki to: przemysł metalowy (łożyska), handel, usługi, rolnictwo.


W Kraśniku działa dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych, gimnazjów i sszkół ponadgimnazjalnych. Hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 służy wszystkim mieszkańcom miasta.
Dla starszych mieszkańców powstała Rada Seniorów Kraśnik. Dla najmłodszych powstały nowoczesne przedszkola.


Szanowni Państwo,

 

zapraszam do zapoznania się z nową ofertą inwestycyjną Miasta Kraśnik.

Zawsze miałem jasno sprecyzowane cele dotyczące rozwoju naszego miasta. Najważniejszym z nich jest aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Jestem pewien, że realizacja tych zamierzeń przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i pozwoli na rozwój miasta, a co za tym idzie, podniesienia standardu życia kraśnickich rodzin.

Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki i sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Wspieram inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od znalezienia terenu spełniającego ich oczekiwania, poprzez pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, aż do uruchomienia produkcji.

Jestem przekonany, że Kraśnik to znakomite miejsce do realizacji  inwestycji dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkami wschodnimi. 

W najbliższym czasie powstanie również droga szybkiego ruchu S19 łącząca Kraśnik z Rzeszowem i Lublinem, a także nowy most na Wiśle w miejscowości Kamień, który będzie bramą do rynków Mazowsza i centralnej Polski. Naszym niewątpliwym atutem jest funkcjonowanie Strefy Inwestycji Kraśnik, która wchodzi w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Kraśnik jest  jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji w Polsce Wschodniej.

 

                                                                                            Burmistrz Miasta Kraśnik