sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Leśna Podlaska

Image

Informacje

Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej (zobacz na mapie).

 

Leśna Podlaska leży na północny zachód od Białej Podlaskiej i jest ośrodkiem kultu maryjnego. Znajduje się tu Sanktuarium Maryjne, w którym pod opieką OO. Paulinów, upodobała sobie miejsce Opiekunka Podlasia – Leśniańska Królowa – Matka Boża Jedności i Wiary.

                                                         Historia obrazu

Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia „przejasnego obrazu Najświętszej Maryi Panny” jest niezmiernie ciekawa i pełna przedziwnych wydarzeń. Zaczyna się od roku 1683, kiedy to dnia 26 września dwaj chłopcy pasący bydło, 9-letni Aleksander Stalmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk, znaleźli jaśniejący blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy. Jej kamienny wizerunek przywieziono do Bukowic, których właściciel zdecydował o wzniesieniu w miejscu objawienia drewnianego kościoła rzymskokatolickiego. Powstał on 1686 roku i przyozdobiony on został znalezionym „obrazem”. W roku 1700 biskup łucki i brzeski Franciszek Prażmowski uznał niezwykłość łask i zezwolił na publiczny kult. W 1716 r. książę Karol Stanisław Radziwił, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundował złote korony. Wieść o niezwykłym  pojawieniu się wizerunku zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i ściągać ludzi nawet z odległych  stron.  Rozwój kultu spowodował, że w 1731 r. przystąpiono w Leśnej do budowy nowego kościoła. Ukończono ją w 1758 r. Jeszcze w czasie jej trwania do Leśnej przybyli paulini, którym powierzono parafię leśniańską i opiekę nad cudownym obrazem. W okresie rozbiorów i wojen napoleońskich sanktuarium dzieliło los narodu. Pauliński konwent nie przestał funkcjonować tylko dzięki pomocy okolicznych ziemian. W okresie powstania styczniowego Leśna stanowiła jedno z ogniw ruchu narodowego na Podlasiu. Paulini wspierali powstańców. Władze carskie w odwecie przejęły sanktuarium i zmieniły je w cerkiew. Po odzyskaniu niepodległości do sanktuarium wrócili paulini. Po długich poszukiwaniach w roku 1926 odnaleziono obraz ukryty u ss. Benedyktynek w Łomży.  W 1927 r. udała się z Siedlec niezwykła procesja, sam biskup wraz z tłumem wiernych pieszo przynieśli cudowny obraz do Leśnej. Procesja szła 3 dni, od 22 do 25 września. W uroczystości powrotu Matki Bożej brało udział około 30 tysięcy osób. Sanktuarium Leśniańskie było umiłowanym miejscem kultu dla unitów podlaskich, a Leśniańska Matka Boża ostoją ich wiary i jedności z Kościołem.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej


 


Sanktuarium słynie z cudownego obrazu Matki Bożej, zwanej Leśniańską. Znajduje się on w ołtarzu barokowego kościoła parafialnego zbudowanego w XVIII wieku. Pierwszy drewniany kościół powstał w tym miejscu w 1686 r. W 1731 r. paulini rozpoczynają budowę kościoła w stylu baroku włoskiego wg projektu Vincenzo Rachettiego, ukończono ją w 1758 r. W 1983 r. obchodzono w Leśnej uroczyście 300-lecie  zjawienia się Matki Bożej. Z okazji tej rocznicy w roku 1984 sanktuarium leśniańskie podniesione zostało przez Stolicę Apostolską  do rangi Bazyliki Mniejszej.Wnętrze świątyni (fot. 1). Ołtarz główny (fot. 2). Zwieńczenie ołtarza głównego  (fot. 3). Fragment ołtarza z tabernakulum (fot. 4). Obraz Matki Bożej Leśniańskiej (fot. 5).


 

Tablice z wotami dziękczynnymi upamiętniającymi doznane łaski (fot. 1 i 2). Sklepienie nawy głównej (fot. 3) Trójprzęsłowa nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym. Fragment głównej nawy bazyliki z krucyfiksem z XVII w. (fot. 4).  Tylnia część kościoła z organami (fot. 5).


Ambona (fot. 1). Organy wybudowane w latach 1949 - 51 (fot. 2).
18 sierpnia 1963 r. Matkę Bożą Leśniańską ukoronował papieskimi koronami ówczesny prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W sanktuarium jest tablica upamiętniające to doniosłe wydarzenie (fot. 3). Ołtarz Świętej Rodziny (fot. 4) i ołtarz św. Antoniego Padewskiego (fot. 5).Przy klasztorze jest dobrze zachowany park z XVIII-XIX w., a w nim dąb, który jest pomnikiem przyrody (fot. 1).

IV Stacja Drogi Krzyżowej (fot. 2).

Klasztor w Leśniańskim Sanktuarium (fot. 3). Nierozerwalnie związany z historią paulinów i historią Polski . Do kościoła, wzniesionego w latach 1730-52, przylega wielki zespół zabudowań klasztornych, ukrytych niegdyś za obronnym systemem wałów ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W okresie II wojny światowej klasztor udzielał schronienia żołnierzom Armii Krajowej. Wydarzenia te upamiętnia tablica na murach klasztoru (fot. 4).

Dzisiaj, w czsach pokoju sanktuarium w Leśnej Podlaskiej odwiedza tysiące pielgrzymów.  W murach klasztoru jest Dom Pielgrzyma z wygodnymi łazienkami i pokojami sypialnymi (fot. 5).