sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Wierzbica

Image

Informacje

Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Gmina Wierzbica ma obszar 146,36 km², w tym:

użytki rolne - 79% ,

użytki leśne - 9%.

  Liczba ludności wynosi ok. 5400 osób.

  Gmina Wierzbica położona jest w północno-zachodniej części powiatu chełmskiego (woj. Lubelskie), na obszarze dwóch krain geograficznych. Ponad 60 % jej obszaru, o falistej i pagórkowatej rzeźbie krajobrazu, położone jest na terenie Pagórów Chełmskich - najdalej na wschód wysuniętej części Wyżyny Lubelskiej. Północna, nizinna część Gminy Wierzbica, wchodzi w skład Polesia Lubelskiego (pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oraz Obniżenie Dorohuckie). Przez teren gminy przebiega wododział Wieprza i Bugu.  (zobacz mapę gminy)

   

  Na obrzarze obecnej gminy już w VIII w. istniały wczesnośredniowieczne grodziska.

  W XV w. tereny te wchodziły w skład staropolskiego powiatu chełmskiego Ziemi Chełmskiej, w województwie ruskim. Z gminą związane były tak znaczne rody polskie jak Rzewuscy, Ostrorogowie, Komorowscy, Hemplowie, Lechiccy. W drugiej poł. XIX w. na terenie powiatu chełmskiego guberni lubelskiej władze carskie tworzą gminę Olchowiec. W niepodległej Rzeczypospolitej gmina Olchowiec wchodzi w skład pow. chełmskiego. Siedzibę władz gminy ulokowano w Wierzbicy - stan taki trwał do 1954 roku. Potem był okres, w którym Wierzbica była gromadą.

  W 1973 r., w ramach kolejnej reformy administracyjnej kraju zlikwidowano gromady tworząc w ich miejsce silne gminy. Na mapie kraju po raz pierwszy pojawiła się gmina Wierzbica.

   

  Gmina Wierzbica - wizualizacja


  Gmina Wierzbica ma charakter typowo rolniczy. Charakterystyczna, falista rzeźba krajobrazu to teren Pagórów Chełmskich, najdalej na północ wysuniętej części Wyżyny Lubelskiej. Można tu zobaczyć białą  glębę, która wynika z domieszki wapnia (fot. 2). Północna część gminy leży na terenie Polesia Lubelskiego.
  Gmina Wierzbica ma wiele obiektów, świadczących o jej ciekawej historii. Opócz wielu kapliczek i krzyży przydrożnych (fot. 1), są też ślady stykania się tu różnych kultur. Na fot. 2 krzyż na cmentarzu prawosławnym w Tarnowie. Najciekawszym zabytkiem w gminie Wierzbica jest drewniany kościół w Olchowcu (fot. 3).  W Tarnowie jest kaplica rzymsko-katolicka, która powstała na miejscu dawnej cerkwi (fot. 4). Ciekawym zabytkiem jest też pałac w Chylinie, właśnie remontowany (2011 r.)
  (fot. 5).

  Historia i kultura Gminy Wierzbica

   

   

  Ciekawym dziedzictwem kulturowym Gminy Wierzbica są kapliczki i znaki wiary. Naciekawsza z nich znajduje się w miejscowości Staszyce (fot. 1). Interesujące są również znaki wiary w okolicach Chylina (fot. 2, 3 i 4). W Tarnowie jest dawny cmentarz prawosławny (fot. 5).


  W Tarnowie na miejscu dawnej cerkwi stoi obecnie drewniana kaplica(fot. 1 i 2). Najstarszym zabytkiem w gminie jest drewniany kościół w Olchowcu (fot. 3 i 4). Parafia istnieje tu ponad 550 lat. Obecna świątynia powstała w 1791 r. Na cmentarzu w Olchowcu warto zwrócić uwagę na figurę Chrystusa.


  Kościół w Syczynie (fot. 1). Wcześniej była tu parafia unicka. W Syczynie jest też pięknie położony cmentarz (fot. 2). W Święcicy był kiedyś majątek rodziny Lechickich. W 1925 r. gościł tu nawet marszałek Polski Józef Piłsudski. Prowadził rozmowy polityczne z ostatnim właścicielem majątku Zdzisławem Lechickim – jednym z największych działaczy niepodległościowych ówczesnej Polski. Na pamiątkę tego pobytu marszałek Piłsudski posadził modrzew, który teraz jest już pomnikiem przyrody (fot. 3). Ważnym zabytkiem jest zespół dworsko - pałacowy z XVIII/XIX w. w Chylinie (fot. 4 i 5).

   

   

  Turystyka w Gminie Wierzbica

  W Gminie Wierzbica turystyka ma duże możliwości. Największą atrakcją jest Poleski Park Narodowy (fot. 1, 2 i 3). Otulina Poleskiego Parku Narodowego chroni zachowane w prawie naturalnym stanie unikalne w Europie środowisko - naturalne obszary bagienne, unikalną roślinność i faunę. Piękno Poleskiego Parku Narodowego turyści mogą oglądać z wieży obserwacyjnej w miejscowości Karczunek.
  Brak przemysłu, nieskażona przyroda (fot. 4), dobrze rozwiniete drogi (fot. 5) - stwarzają doskonałe warunku dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.


  Bociany są nieodłącznym elementem nieskażonej przyrody i tych nie brakuje również w Gminie Wierzbica (fot. 1). Są tu również doskonałe tereny łowieckie, a domek myśliwski w Chylinie ułatwia polowania (fot. 2). W gminie są cztery jeziora, na fot. 3 jezioro w Syczynie. W Święcicy jest kompleks stawów (fot. 4 i 5), a na jednym z nich jest łowisko dostępne dla wędkarzy.

   

   

   

   

  Perspektywy rozwoju Gminy Wierzbica

   
  W Wierzbicy udało się połączyć tradycję z nowoczesnością. Pomimo rolniczego charakteru gminy jest tu wiele budynków, które niczym nie ustępują miejskiej infrastrukturze (fot. 1). Są tu nowoczesne place zabaw a szkolnictwo stoi na wysokim poziomie (fot. 2). Bank z bankomatem w centrum Wierzbicy można uznać za symbol dzisiejszych przamian (fot. 3). Nowoczesny budynek NFZ potwierdza tylko pozytywne przemiany (fot. 4). Coraz częściej pojawiają się tu domy, które mogą być ozdobą każdego miasta (fot. 5).


  Nowoczesne i piękne domy mieszkalne są wyznacznikiem przemian cywilizacyjnych, jakie można zaobserwować w Gminie Wierzbica (fot. 1). Symbolem tych przemian są również nowoczesne świetlice w Olchowcu (fot. 2), w Pniównie (fot. 3) i w Chylinie (fot. 4). Wierzbica posiada też nowoczesne ujęcie wody (fot. 5).


  Najciekawszą inwestycją w Wierzbicy jest Integracyjne Centrum Kulturalno - Rekreacyjne (fot. 1, 2, 3 i 4). W skład tego Centrum wchodzi: plac zabaw, kort tenisowy, amfiteatr z widownią, boisko wielofunkcyjne, budynek socjalny i park. Dopełnieniem tego Centrum jest hala sportowa przy Zespole Szkół w Wierzbicy (fot. 5).

   

  Filmy o Gminie Wierzbica

  Film o Gminie Wierzbica