sobota, 23 stycznia 2021 r. Dzisiaj imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Polska prowincja

Radecznica

Image

Informacje

Roztocze w okolicach Radecznicy.

Radecznica jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu zamojskiego (zobacz na mapie). Zajmuje obszar 110 km², a liczba mieszkańców w chwili obecnej wynosi ok. 6.5 tys. W skład gminy wchodzi 19 sołectw. Historia Radecznicy sięga czasów Władysława Jagiełły. Pierwsza, historyczna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1399 roku.

Gmina Radecznica bogata jest w zabytki, pomniki przyrody, rzadkie okazy flory i fauny. Piękny krajobraz, nieskażona przyroda i czyste powietrze to auty tego obszaru podnoszące jego walory turystyczne. Pagórkowata rzeźba terenu z wąwozami lessowymi doskonale nadaje się na piesze i rowerowe wycieczki.

Radecznica zwana „Lubelską Częstochową” stanowi ważny ośrodek kultu religijnego w południowo – wschodniej części Polski. Zespół klasztorny i schody prowadzące do barokowego kościoła stanowią najcenniejszy zabytek na terenie gminy Wg podań kościół powstał po objawieniach św. Antoniego, który nakazał ubogiemu Szymonowi Tkaczowi wybudowanie go na wzgórzu – zwanym Łysą Górą. Sanktuarium i kapliczka „na wodzie” ze źródłem, słynącym z cudownych uzdrowień jest miejscem odwiedzanym przez licznych pielgrzymów. Na terenie gminy zachowały się także dwie zabytkowe świątynie: gotycki kościół w Mokremlipiu, i drewniany kościółek w Trzęsinach, stojący w pobliżu źródła rzeki Gorajec.

W gminie nie ma dużych zakładów przemysłowych. Branżami dominującymi są drobne usługi dla ludności, usługi remontowo-budowlane i transportowe. Zarejestrowane są 162 podmioty gospodarcze.  Najważniejsze zadania, jakie czekają Gminę Radecznica w najbliższym czasie to budowa kolejnych etapów kanalizacji, budowa chodników, nowych dróg i remonty już istniejących.

 

 

Gmina Radecznica - wizualizacja

 

Radecznica położona jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, na stromej krawędzi północno – wschodniego odcinka Roztocza Zachodniego. Przyroda obdarzyła ją wyjątkowo pięknym otoczeniem (fot. 1 i 2). Dominującym elementem krajobrazu Radecznicy jest zabytkowy kościół i klasztor, zwany "lubelską Częstochową". Wiodą do niego zadaszone schody z bramą wejściową (fot. 3). Fasada samego sanktuarium po renowacji prezentuje się wyjątkowo okazale (fot. 4). Słynna jest również "kapliczka na wodzie, której historia sięga początków klasztoru (fot. 5).Gmina Radecznica leż w dolinie dwóch rzek: Poru, i Gorajca (fot. 1).  Oprócz kościoła w Radecznicy warty uwagi jest również neogotycki kościół w miejscowości Mokrelipie (fot. 2). Ciekawy kościół jest również w Trzęsinach (fot. 3). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 74 (fot. 4). Zachowało się tu również sporo dawnego budownictwa (fot. 5).

 

 

Historia i kultura Gminy Radecznica

Fot. 1, 2 i 3 -   kościół i klasztor, najcenniejszy zabytek Radecznicy nazywany jest „lubelską Częstochową”. Dzieje tego sanktuarium nierozerwalnie wiąże się z historią Polski. W roku 1809 Radecznica znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego. Zaangażowanie zakonników w Powstanie Styczniowe spowodowało liczne restrykcje. W 1869 r. dekret carski nakazał zakonnikom opuszczenie go i przekazanie unitom. W zaistniałej sytuacji Bernardyni rozdali wyposażenie tego sanktuarium okolicznym parafiom. Ołtarz z cudownym obrazem Św. Antoniego trafił do kościoła w Łabuniach, gdzie niestety spłonął. Ponieważ unici nie spełniali carskich oczekiwań w zakresie rusyfikacji okolicznych mieszkańców, wkrótce sprowadzono mniszki, które stworzyły tu silny ośrodek prawosławia. W 1916 dokonano rekoncyliacji świątyni. W 1919 roku do klasztoru wrócili bernardyni, a wraz z nimi nowy obraz Św. Antoniego. Z dachu kościoła usunięto bizantyjskie przeróbki i wkrótce nastąpiło ożywienie ruchu pątniczego.
Więcej o tym sanktuarium i jego historii tutaj.
Fot. 4 i 5 - „Kaplica na wodzie” – drugi, znaczący zabytek Radecznicy. Istniała już prawdopodobnie zaraz po objawieniach Szymona Tkacza.

 


„Kaplica na wodzie” – (fot. 2, 4 i 5). Obecny wygląd kaplica zawdzięcza budowie z 1829 roku.  Pielgrzymi czerpią tu ze źródeł ozdrawiającą wodę. Fot. 3 - figura św. Antoniego na malowniczej wysepce obok kaplicy, patrona sanktuarium.Kościół w miejscowości Mokrelipie (fot. 1, 2 i 3). Parafię p.w. Znalezienia Krzyża Św. erygowano w 1403 r. Do tej parafii przez prawie VI wieków należała Radecznica. Istniejący obecnie murowany kościół wybudowano w latach 1910 – 1913. Można jeszcze zobaczć ślady poprzedniego kościoła z XVII w. (fot. 4 i 5).Trzęsiny. Jest tu drewniany kościół (fot. 1) i zabytkowa plebania (fot. 2). Uprzednio była to cerkiew, wzniesiona staraniem prawosławnych zakonnic, osiadłych w zabranym przez rząd carski klasztorze Bernardynów w Radecznicy. Po I wojnie światowej cerkiew zamieniono na kościół rzymskokatolicki. Obok kościoła jest pieknie położona w lesie Droga Krzyżowa (fot. 3). Przy kościele działa również Dom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (fot. 4). W pobliskim lesie piękna drewniana kapliczka Św. Antoniego z 1803 r. (fot. 5). Kiedyś mieszkał tu pustelnik, a w czasie wojny dawała schronienie Żydom.


W Radecznicy jest położony na wzgórzu cmentarz z I wojny światowej (fot. 1 i 2). Roztacza się stąd rozległy widok na radecznickie pola. Kościół w Gorajcu (fot. 3), najnowszy w gminie, wybudowany w latach 1975 – 82, właśnie w remoncie (2011 r.) Gorajec to bardzo stara wieś, bo pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1430 r. Pięknym uzupełnieniem historii i kultury Gminy Radezcznica są kapliczki i znaki wiary. Na fot. 4 kapliczka w Gorajcu-Starej Wsi, a na fot. 5 krzyż w Gorajcu-Zastawiu.

 

Turystyka w Gminie Radecznica

 

Nieskażona przyroda i walory krajobrazowe – to największe skarby gminy Radecznica. Na łąkach w dolinach Gorajca (fot.1) i Poru (fot. 2) rośnie 86 gatunków roślin, zaliczanych do ziół.  Por jest rzeką pełną pstrągów. Atrakcją turystyczną są przebiegające przez gminę dwa ponad lokalne szlaki turystyczne: Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik–Zwierzyniec oraz Centralny Szlak Roztoczański. W krajobraz gminy z pięknymi wzgórzami i dolinami, czystą wodą rzek i wspaniałymi lasami malowniczo wpisują się zabytki sakralne. Na fot. 4 źródełko u stóp kapliczki św. Antoniego w Trzęsinach. Obok miejsce na biwak (fof. 5). 
Gmina Radecznica ma doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Największym atutem oprócz czystego powietrza jest niezwykle malowniczy krajobraz. Południowa krawędź Zachodniego Roztocza charakteryzuje się licznymi wąwozami lessowymi i wzgórzami pokrytymi polami. Takie warunki krajobrazowe świetnie się nadają na rozwój tak modnej obecnie dyscypliny nordic walking. Liczne ślady historii i kultury mogą przyciągać turystów zainteresowanych tzw. turystyką kulturową (fot. 3 - przydrożna kapliczka w Zakłodziu). Oprócz pełnych ryb Poru i Gorajca jest też malownicze jezioro w Podlesiu Małym (fot 4 i 5).

 

Perspektywy rozwoju Gminy Radecznica

 

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 74 od Zosina przy granicy z Ukrainą do Piotrkowa Trybunalskiego i dalej na zachód (fot. 1 i 2). Gmina leży również w strefie transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego Morze Bałtyckie – Morze Czarne. Gmina jest stelefonizowana i zwodociągowana, ma dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych. W 2010 r. oddano nowoczesną oczyszczalnię ścieków i I etap kanalizacji w Radecznicy. Czystość wód i brak przemysłu stwarza doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

 

 

Filmy o Gminie Radecznica

 

 

 Film promocyjny o Gminie Radecznica

 

  

Dużą popularnością cieszy się coroczny zlot zaprzęgów konnych. Przybywają tu miłośnicy koni z całej okolicy. Podczas zlotu organizowane są pokazy musztry ułańskiej, ujeżdżania oraz główna atrakcja zlotu – zawody w powożeniu o Puchar Wójta Gminy. Publiczność może obejrzeć konie zaprzężone do starych wasążków, bryczek i żelaźniaków.

Podziwiane tu konie to nie drogocenne rumaki czystej krwi, a zwykłe konie zaprzęgowe, które, na co dzień służą w gospodarstwach swoich właścicieli. Sprawia to, że ta impreza ma wyjątkowy charakter - jest prawdopodobnie jedyną taką w Polsce.