poniedziałek, 11 lutego 2013 r. Dzisiaj imieniny: Dezyderego, Marii, Lucjana

Polska prowincja

Wybrane miejsca

Wiecej »

Uroki prowincji


Galeria polskiej prowincji


 

Stary Nałęczów.

Zafascynowani polską prownicją

Malarstwo o polskiej prowincji.

więcej >>

Pliszczyn

Pliszczyn (zobacz na mapie).

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości znajdują

się w dokumencie autorstwa Jana Długosza

Liber beneficiorum, pochodzącym z II poł. XV wieku.

 

 

 

Dobra pliszczyńskie powstały w  poł. XVI w. Resztki fosy obronnej,
otaczającej obecne zabudowania klasztorne pozwalają przypuszczać,
że jest  to teren pierwotnego folwarku rycerskiego, pełniącego
funkcje obronne.
Pliszczyn należał początkowo do Jana Zebrzydowskiego, miecznika
koronnego i starosty lanckorońskiego, później zaś kolejno do Lubienieckich,
Czartoryskich i Podhorodyńskich. W 1854 r. właścicielem Pliszczyna został
Antoni Boduszyński, potem jego synowie Mieczysław i Stanisław.


 

Córka Stanisława Boduszyńskiego, Róża, w 1905 r, wyszła za mąż za
Jana Kołaczkowskiego, otrzymując jako wiano dobra pliszczyńskie.
Panstwo Kołaczkowscy do Pliszczyna przybyli w 1920 r. i od razu przystąpili do
restauracji dworu. Ciężka praca przyczyniła się do przedwczesnej śmierci Jana
i Róża Kołaczkowska została sama z pięciorgiem dzieci.


Po śmierci męża p. Róża nie załamała się i dzielnie zarządzała majątkiem.
Dziedziczka osobiście interesowała się losem mieszkańców Pliszczyna.
Dwór zawsze stanowił centrum życia kulturalnego i społecznego. W latach
trzydziestych sprzedała część majątku aby wesprzeć budowę nowej szkoły.
W 1957 r. postanowiła odsprzedać swój majątek Zgromadzeniu Księży
Najśw. Serca Jezusowego, którzy zobowiązali się otworzyć tutaj kaplicę i rozpocząć starania o budowę nowego kościoła. We wsześniu 1977 r. klasztor i otaczający go ogród zostały wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.


 

W 1981 r. została utworzona w Pliszczynie parafia,
a 18 października 1998 r. oddano do użytku wiernych nowy kościół.

 

« Powrót