wtorek, 01 grudnia 2020 r. Dzisiaj imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

Polska prowincja

Wybrane miejsca

Wiecej »

Klimaty prowincji


Galeria polskiej prowincji


 

Stary Nałęczów.

Zafascynowani polską prownicją

 

      Malarstwo o polskiej prowincji. Na zdjęciu obok:
        Maksymilian Gierymski "Wiosna w miasteczku".

więcej >>

Kościół w Uchaniach

Kościół w Uchaniach (zobacz na mapie).

Założyciel miasta Paweł Jasieński rozpoczął jego budowę w r. 1482,  którą ukończono w r. 1484.

Przy kościele osadzono Paulinów, jednak po najeździe Tatarów i spustoszeniu kościoła zakonnicy zrzekli się swoich praw i opuścili kościół przenosząc się w inne strony.

 

 

 
 
Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński i dziedzic Uchań, ustanowił w kościele uchańskim proboszcza oraz czterech misjonarzy i uposażył go w 1575 r. 
Jan Mikołaj Daniłowicz przebudował i rozszerzył kościół w 1625
r.
Ta przebudowa nadała kościołowi jego obecną postać.
Jest to budowla w stylu cechującym ówczesne kościoły jezuickie. Fronton z dwoma małymi wieżami, wewnątrz jedna nawa ze sklepieniem beczkowym.


 
 
Ołtarz główny rokokowy z ok. poł.  XVIII w., z rzeźbami św. App Piotra i Pawła oraz krucyfiksem i rzeźbami aniołów w zwieńczeniu. W środku obraz św. Antoniego barokowy z  XVII w. (odrestaurowany w r. 1994., Wg tradycji przywieziony z Rzymu, w nowej sukience z blachy.


             

        

Ołtarz wielki mieści rzeźbiony z drzewa wizerunek Chrystusa na krzyżu. Na terenie parafii uchańskiej od dawna rozwija się kult św. Antoniego. Skupia się on wokół obrazu przywiezionego z Włoch i umieszczonego obecnie w ołtarzu głównym (od 1910 r.). Słynący łaskami obraz ściągał w międzywojennym okresie tysiące pielgrzymów, głównie z terenów zabużańskich.

  

 
Mauzoleum w kościele Uchańskim należy do najpiękniejszych pomników tego rodzaju w kraju. Pochodzą z pocz XVII w. Od strony, północnej, w nawie kościoła, we wspaniałych ramach kamiennych mieszczą się w naturalnej wielkości marmurowe postacie na wezgłowiach, Pawła Uchańskiego w zbroi rycerskiej i Anny Uchańskiej w habicie. Postać Uchańskiego, z mitrą u stóp oparta na wezgłowiu i cała wykuta z jednej bryły.


 
 
Nagrobki  Arnulfa i Stanisława Uchańskich z ok. 1590 roku. Rzeźby przypisuje się pracowni Santi Gucciego. Ten sam artysta został zatrudniony przez Annę Jagielonkę do zbudowania pomnika
nagrobnego króla Stefana Batorego.


 
 
Po bokach głównej nawy są dwie kaplice ośmioboczne, nakryte kopułkami. Północna pw. św. Anny (zdjęcie lewe), i południowa pw. Matki Boskiej Łaskawej (zdjęcie środkowe).
Warto zwrócić uwagę na kopuły, u podstawy sześcioboczne, z okrągłymi otworami latarń.


 

 
W kościele znajduje się także "ołtarzyk kościuszkowski", który
jest datowany na pocz. XVII w. Przedstawia on św. Mikołaja, Jana Chrzciciela, św. Dorotę i św. Helenę. W środku jest ryngraf Matki Bożej, który należał do żołnierza o nazwisku Błędowski. Przed tym ołtarzem polowym odbywała się msza św., jaką stoczył w 1792 r. Tadeusz Kościuszko z wojskami rosyjskimi pod pobliską Dubienką.


 
Na zewnątrz i wewnątrz świątyni znajduje się wspaniała sztukateria z 1625 r.
Wew­nątrz zwraca uwagę piękna dekoracja stiukowa sklepienia nawy, prezbiterium i kaplic. Jej autorem był znany murator Jan Wolff, wykonawca podobnych sztukaterii w wielu kościołach Lubelszczyzny.
Kościół w Uchaniach to jeden z najznamienitszych przykładów stylu architektury, zwanym renesansem lubelskim.

 

« Powrót